• blad nr 20
  • 15-12-2012
  • auteur A. Moerman 
  • de Vereniging

 

Schooltijden op de schop niet zo simpel

De traditionele schooltijden hebben hun langste tijd gehad. Bijna de helft van de circa 6500 basisscholen is er ermee bezig. Of al 'om' naar een ander schema. Daar komt meer bij kijken dan je denkt, zo leren de ervaringen in oostelijk Nederland.

“Mijn indruk is dat de mensen voor de klas niet negatief staan tegenover het aanpassen van schooltijden aan de wensen van veel ouders. Ze zien heus wel dat de traditionele tijden niet meer up-to-date zijn. Maar het proces naar de omschakeling en de overgang zelf moeten wel zorgvuldig gebeuren. Alle betrokkenen moeten hun zegje kunnen doen en dat zegje moet serieus meewegen”, zegt AOb-consulent Peter Hans de Boer. “Met ruim aandacht voor het probleem van de werkdruk. En er moet geld komen voor de nodige fysieke aanpassingen.”
Het verhaal is bekend: de vrije woensdagmiddag is bijna een onderdeel van het vaderlandse culturele erfgoed. Net als het heen en weer slepen van kinderen in de middagpauze en de zomervakantie van zes weken. Meer dan de helft van de jonge ouders heeft echter behoefte aan andere schooltijden, zo bleek vorig jaar uit onderzoek van Boink (de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang) en de werkgroep Andere Schooltijden voor onderwijs en opvang.

Ritme
De Boer en zijn drie collega's komen regelmatig op scholen die ‘om’ zijn of denken te gaan. Of ze organiseren bijeenkomsten met als centraal thema ‘Andere schooltijden, wat vind jij?’. “We willen heel graag van de werkvloer horen wat er leeft. Zodat we via de sectorraad PO zo nodig aanzetten kunnen geven tot aanpassingen in het beleid van de bond. Het onderwerp mag best wat meer aandacht”, zegt De Boer, die in Brummen drie dagen per week voor groep 8 staat en de andere twee dagen consulent is. “Vier jaar geleden porde mijn voorganger Joop Zijlstra mij om hem in 'oost' op te volgen.”
Volgens De Boer hechten onderwijsgevenden aan het ritme dat ze om de zes tot acht weken één week vrij hebben. De woensdagmiddag is ook min of meer heilig, want dat zijn de momenten waarop vergaderingen en bijscholing plaatsvinden. Verder moeten de lunchpauze en de overblijf (uitbesteden aan professionele organisatie) goed geregeld worden bij scholen die overstappen op een continurooster. “Ook fysieke aanpassingen zijn nodig. Meer koelkasten voor al die boterhamtrommels en melkbekers, een vaatwasser, meer overblijfruimte en een aantrekkelijker schoolplein. En wat te denken van alle extra overleg met de voor- en naschoolse opvang.”

Werkdruk
De Boer vertelt van twee Sterrenscholen in Apeldoorn. Die werken met 50-wekenroosters en keuzemenu's voor ouders. Vijf dagen tot 14.30 uur naar school of vier dagen tot 15.30. De ene school is spiksplinternieuw en de andere was een bestaande school die 'om' ging. “Er is in Apeldoorn duidelijk gevraagd: Wie voelt ervoor? En leerkrachten kregen veel ondersteuning door onderwijskundige medewerkers. Toch zijn er na het eerste jaar veel personeelwisselingen geweest, vooral op de bestaande school. De werkdruk viel enorm tegen. Dat komt natuurlijk ook omdat iedereen in zo'n eerst jaar zoekende is. Dus we gaan ervan uit dat deze problemen van voorbijgaande aard zijn. Temeer daar we nog steeds enthousiasme zien bij het onderwijzend personeel. Die melden bijvoorbeeld dat de kinderen veel rustiger zijn omdat ze tussen de middag niet meer heen en weer worden gesleept. De indruk bestaat zelfs dat de leerresultaten verbeteren”, zegt De Boer.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.