• blad nr 20
  • 15-12-2012
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Werkloosheid basisonderwijs stijgt 20 procent

Het aantal werkloze leraren basisonderwijs op 1 oktober is in één jaar gestegen van ruim 3500 naar ruim 4200, een groei van 20 procent. Vooral starters zijn de dupe van de arbeidsmarktontwikkelingen.

Het afgelopen jaar zijn zo’n tienduizend banen in het onderwijs verloren gegaan, berichtte de AOb in september op basis van cijfers van het ministerie. Deels door krimp, deels door sluipende bezuinigingen. Een deel daarvan verdwijnt door natuurlijk verloop, maar er is ook sprake van een flinke ontslaggolf. Dat blijkt uit een analyse van recente cijfers van het aantal werkzoekenden in de onderwijssector bij UWV.
Op 1 oktober 2011 stonden er 3532 werkzoekende onderwijzers in de kaartenbak, in 2012 waren het er 4245. Dat is 20 procent meer. In de hele pedagogische sector stond de teller in oktober 2011 op 7555 en afgelopen oktober op 9033.
Vooral starters in het basisonderwijs zijn de dupe. De grootste klap aan ontslagen viel dit jaar namelijk in juli. Dan gaat het vooral om mensen met tijdelijke contracten die nog voor de zomer ontslagen kunnen worden. Toen lieten ruim 1000 mensen zich als werkzoekende leraar basisonderwijs inschrijven. In augustus volgden nog eens 700 inschrijvingen van mensen die een contract hebben en na hun opzegtermijn op straat kwamen te staan.
Vorig jaar daalde in najaar 2011 en begin 2012 de werkloosheid omdat scholen dan op zoek gaan naar vervangers voor zieke collega’s of mensen die met pensioen gaan. Hoe dat nu zal uitpakken is nog niet te zeggen.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.