• blad nr 20
  • 15-12-2012
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Scores rekenen en science in basisonderwijs omhoog

Het niveau van leerlingen in groep 6 is bij rekenen en natuuronderwijs (science) gestegen. Op de wereldwijde Timss-test scoorden zij in 2011 beter dan in 2007. Bij de leestest Pirls daalde de score een punt ten opzichte van 2006, een niet-significant verschil.

Na een daling van het reken- en science-niveau in voorgaande jaren hebben leerlingen voor die twee vakken dit keer op de internationale Timss-test respectievelijk 5 en 8 punten meer gehaald, een flinke verbetering. Wel zit het rekenniveau nog onder dat van de eerste test in 1995, science zit daar inmiddels boven.
Hoogleraar Martine Meelissen, projectleider voor Timss in Nederland, kan voor de stijging geen duidelijke oorzaak geven. “We zijn niet meer uren gaan geven, wel is er veel nadruk vanuit overheid en scholen geweest op het rekenonderwijs. Er zijn referentieniveaus gekomen en veel scholingsprojecten. En een belangrijk probleem uit de vorige peiling – zwakke prestatie van allochtone meisjes – doet zich niet meer voor.”

In subtop
Op de internationale ranglijst behoort Nederland tot de subtop. Van de deelnemende landen staat ons land achtereenvolgens op 13 met lezen, 12 bij rekenen en 14 bij science. De top wordt gedomineerd door Aziatische landen en Finland. Vroeger stond Nederland in de top tien. Omdat er veel nieuwe landen aan de test mee zijn gaan doen, is ‘oranje’ gezakt. Daarnaast heeft een aantal landen ons ingehaald.
Zo is het reken- en leesniveau in de Verenigde Staten spectaculair gestegen. In de VS is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in reken- en taalonderwijs en heeft het programma No child left behind extra nadruk op de leerprestaties gelegd. Denemarken ging eveneens op alle fronten fors vooruit.

Klokhuis-effect
Bij alle vakken liggen in Nederland de prestaties van de beste en de slechtste leerlingen het dichtst bij elkaar. Het betekent dat zwakke leerlingen het hier relatief goed doen. Maar de beste leerlingen blijven achter en scoren niet heel veel hoger dan het gemiddelde, terwijl in veel andere landen de beste leerlingen fors beter scoren.
Meelissen: “Het is opmerkelijk dat bij science de meeste vooruitgang zit. Het programma geeft wel iets meer aandacht aan scheikunde en natuurkunde, de opgaven die het slechtst gemaakt werden. Maar we doen weinig experimenten op school. We denken wel eens dat er sprake is van wat wij noemen een Klokhuis-effect: veel leerlingen die interesse hebben in dit soort onderwerpen pikken dat buiten school op.”

Op de website van de AOb zijn alle scores van de deelnemende landen in een uitgebreide tabel te bekijken: www.aob.nl Alle uitgebreide rapporten zijn te vinden op de website http://timssandpirls.bc.edu

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.