• blad nr 20
  • 15-12-2012
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Vastgoedwaarde risico voor mbo-scholen, maar voor welke?

Door de gedaalde waarde van het vastgoed kunnen meer mbo-instellingen de komende jaren in financiŽle problemen komen als ze leningen willen verlengen, verhogen of oversluiten. De risicoís daarvan voor specifieke scholen zijn op dit moment niet bekend bij de Onderwijsinspectie.

Dat blijkt uit een financiŽle doorlichting die de inspectie heeft gemaakt van 65 rocís, aocís en vakscholen in de mbo-sector op basis van hun jaarcijfers over 2011. De potentiŽle financiŽle vastgoedrisicoís zijn niet in kaart gebracht in dit onderzoek. ĎDit zou een diepgaande risicogerichte analyse van de huisvestingssituatie en de financieringspositie vergen en mogelijk zelfs een taxatie van de waarde van pandení, aldus het rapport. Die analyse en taxaties zijn niet uitgevoerd.
De gedaalde waarde van onderwijsgebouwen is volgens de inspectie de grootste financiŽle risicofactor, maar niet de enige. Ook de eventuele afkoop van derivaten, reorganisatiekosten voor het laten afvloeien van personeel, en het wegvallen van educatiegelden kunnen een rol spelen. ĎAlle instellingen kunnen de komende jaren worden geconfronteerd met financiŽle risicoís, ook als de financiŽle positie eind 2011 nog gezond was.í
Het inspectie-onderzoek kwam op dezelfde dag naar buiten als het Amarantis-rapport (zie pagina 12). Dat laatste rapport maakte niet alleen duidelijk hoe financiŽle problemen in een stroomversnelling kunnen raken, maar ook dat de goedgekeurde jaarcijfers de gezondheid van een instelling rooskleuriger kunnen presenteren dan de werkelijke situatie.
Op basis van financiŽle kerncijfers acht de inspectie het beeld voor de mbo-sector Ďniet zorgwekkendí. Van de 65 instellingen staan er vijf onder verscherpt toezicht. Amarantis, roc Leiden en roc Zadkine wegens een hoog financieel risico. Salda (fusie van roc Zeeland/roc Westerschelde) en de Landstede Groep staan onder een milder regime. Het verscherpte toezicht op Landstede is pas onlangs ingesteld.
In tegenstelling tot de hogescholen en universiteiten, schreven de mbo-instellingen samen over 2011 rode cijfers. De verschillen tussen de scholen zijn groot. Aan de onderkant komen rocís met hun solvabiliteit - een maatstaf voor vermogendheid - maar net boven de ondergrens uit. Aan het andere uiteinde torenen vakscholen als het Grafisch Lyceum Rotterdam en Berechja College, maar ook roc Arcus College, ver boven de bovengrens uit.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.