• blad nr 20
  • 15-12-2012
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Ex-accountant Amarantis adviseert over financieel toezicht

De bekritiseerde en onlangs vertrokken accountant Elbert Dijkgraaf van Amarantis adviseert in een andere rol toezichthouders in het onderwijs hoe ze grip moeten krijgen op de financiële huishouding van een school.

Het Amarantis-eindrapport (zie pagina 12) oordeelt hard over bestuur en toezicht. Ook instellingsaccountant Deloitte krijgt kritiek te verduren. Die had beter moeten wijzen op de financiële risico’s.
De Vereniging van toezichthouders bij onderwijsinstellingen (VTOI) presenteerde mede naar aanleiding van de affaire-Amarantis onlangs in een extra nieuwsbrief ‘tien lessen voor de toekomst’. Daarin schrijft Elbert Dijkgraaf, sinds 2007 lid van de raad van advies van de VTOI, een halve pagina met adviezen voor toezichthouders om grip te krijgen op de financiële huishouding. Is dat niet een beetje ongelukkig? Dijkgraaf ziet geen probleem. “Het gaat niet over specifieke casussen. Amarantis en andere voorbeelden vormden alleen een aanleiding.” Over de kwestie-Amarantis zelf wil Dijkgraaf niets zeggen. “De woordvoering hierover ligt bij Deloitte.”
VTOI-voorzitter Pieter Hettema kan zich voorstellen dat lezers de wenkbrauwen fronsen bij een bijdrage van de accountant van Amarantis. “Elbert Dijkgraaf heeft het op persoonlijke titel geschreven”, zegt hij. “Het is een uitwerking met voorbeelden en suggesties bij een van de tien lessen, als een handreiking aan onze leden.”
Na zijn vertrek bij Deloitte, in de laatste week van november, begint Dijkgraaf nu voor zichzelf als consultant in de semipublieke sector. Moest hij opstappen vanwege de Amarantis-zaak? Hij zegt van niet. “Ik heb drie jaar geleden al aangegeven voor mezelf te willen beginnen, maar toen heeft de raad van bestuur van Deloitte me gevraagd te blijven. In juni al heb ik besloten de stap alsnog te zetten.”

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.