• blad nr 20
  • 15-12-2012
  • auteur J. van Aken 
  • Aan de telefoon

 

Verhuizen naar de Randstad? Een zot idee

Aan de telefoon: Yvonne Raaijmakers

Leraren uit krimpgebieden zouden gestimuleerd moeten worden naar de Randstad te verhuizen, vinden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Yvonne Raaijmakers is voorzitter van het SPOVenray, een schoolbestuur van achttien basisscholen: “Over een paar jaar zitten we hier met een gigantische uitstroom van 65-jarigen.”

Hoeveel fte heeft uw bestuur door krimp geschrapt?
“We hebben twee turbulente jaren achter de rug en zijn erin geslaagd dertig fte te verminderen zonder gedwongen ontslag. We hebben nog zo’n zes fte te gaan en ook dat gaat lukken via natuurlijk verloop.”

Is verhuizen voor deze leerkrachten een optie?
Een paar van onze boventallige leerkrachten zijn naar Utrecht verhuisd, maar dat had meer met de liefde dan met hun carrière te maken. De meesten zullen niet geïnteresseerd zijn om naar de Randstad te verhuizen. Misschien een enkele jongedame of –man die net van de pabo afkomt. Het is geen werkbare oplossing voor het primair onderwijs in het Noord-Limburgse.”

Toch denken de bewindslieden dat ze op die manier leraren voor het onderwijs behouden.
“Als je landelijke cijfers neemt, lijkt het een oplossing. Maar men gaat uit van verkeerde aannames. Zo is er in het Zuiden slechts tijdelijk te veel personeel. De gemiddelde leeftijd is relatief hoog. Over een paar jaar zitten we met een gigantische uitstroom van 65-jarigen. Daarbij lijken ze te denken dat hier heel veel ongetrouwde jongens en meisjes werken. Maar het zijn gesettelde leerkrachten met partner en kinderen en die pakken niet zomaar hun boeltje. Welk bestuur kan zich bovendien de verhuislasten permitteren? Een huis huren in Limburg kost veel minder dan in de Randstad. Ik vind het een zot idee.”

Is het überhaupt geen grote overgang naar de brutale kinderen in de Randstad?
“Dat is een beetje denigrerende vraag. Alsof leerkrachten in Limburg wereldvreemd zijn en er hier geen complexe leer- en ontwikkelvragen bij kinderen zijn. Ik denk niet dat inhoud van onderwijs een rol speelt bij de afweging om te verhuizen. Het gaat erom dat je vertrekt uit je bekende kring, zowel voor werk als privé.”

Wat zou uw oplossing zijn met de beschikbare 100 miljoen?
“Voor krimpregio’s zou vervroegd uittreden vanaf bijvoorbeeld 62 jaar zinvol zijn. Ook is het nuttig om binding te houden met jonge afgestudeerden. Dat zou middels een leer-werksituatie kunnen. Je zou ze als surplus per regio kunnen toevoegen. In het verleden zijn vaker leerkrachten tijdelijk boventallig aangesteld en dat heeft goed gewerkt.”

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.