• blad nr 20
  • 15-12-2012
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Sander Dekker (VVD)

Sander Dekker vond dat het nu maar eens tot de bodem moest worden uitgezocht, het verhaal over de sluipende bezuinigingen. Vandaar dat hij de Rekenkamer gaat vragen om daar in het po en het vo onderzoek naar te doen.
De stelling in het VVD-verkiezingsprogramma dat één op de acht docenten in het basisonderwijs over te weinig basisvaardigheden beschikt, is inmiddels overgenomen door het hele kabinet. Volgens Dekker is er een ‘drieslag’ voor nodig om alles op orde te brengen. Naast scholing gaat het bijvoorbeeld om cultuurverandering in de school, waarbij leraren bij elkaar in de klas kijken. Ook intervisie tussen scholen is een middel. Dit alles onder begeleiding van organisatiebureau McKinsey.
Dekker kondigde aan dat hij een wetsvoorstel gaat indienen om het mogelijk te maken dat zwakke scholen al na een jaar gesloten kunnen worden. Daarnaast wil hij het toezicht op de financiën van de scholen verscherpen. Om hier beter zicht op te krijgen in po en vo worden er twintig inspecteurs extra ingezet

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.