• blad nr 20
  • 15-12-2012
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

De drie nieuwe woordvoerders

Michel Rog (CDA)

“In het regeerakkoord staat dat er een nationaal onderwijsakkoord moet komen. Daar zijn wij het mee eens. Maar we vinden wel dat er te veel aandacht uitgaat naar de arbeidsvoorwaarden. Wij vinden dat het vooral over onderwijskwaliteit zou moeten gaan. Wat nu dreigt is een soort uitruil.”
Investeringen in ruil voor andere arbeidsvoorwaarden. Is dat niet een vorm van chantage?
Rog, lachend: “Dat woord probeerde ik net te vermijden… maar het zit er niet ver vandaan.”
Een ander onderwerp dat Rog hoog zit, is de afschaffing van de basisbeurs voor studenten. “Door een sociaal leenstelsel komt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar. Ik spreek sociaal duidelijk tussen aanhalingstekens uit.”
Over taalgebruik gesproken, Rog op zijn beurt is wars van ‘staatsonderwijs’: “Ik ben een voorstander van ingrijpen waar het echt misgaat, maar alles terugbrengen bij de overheid, zoals de SP wil, is geen oplossing. Daarvoor gebruik ik het woord staatsonderwijs.”
Hoe heeft hij het debat ervaren?
“Ik voelde vooraf een prettige, getergde spanning. Gelukkig had ik mijn maidenspeech al gehad. Je wordt dan namelijk niet onderbroken en ik houd juist van het debat. In de eerste termijn werd ik van alle Kamerleden het meest geďnterrumpeerd.”

Paul van Meenen (D66)

De nieuwe onderwijswoordvoerder voor D66, Paul van Meenen, voelde zich duidelijk op zijn gemak tijdens zijn eerste onderwijsbegroting.
“Ik heb 33 jaar in het onderwijs gewerkt, ik kwam dus wel met enige opvattingen binnen. Daarnaast was ik tien jaar fractievoorzitter in de gemeenteraad van Leiden, de politiek is niet nieuw voor mij.”
Staatssecretaris Sander Dekker is een oude bekende van hem. Als bestuurder van een scholengroep in Den Haag werkte hij vier jaar met Dekker samen die daar toen wethouder was. Een flexibelere aanpak van de onderwijstijdwet van 1040 uur heeft hij van tevoren met Dekker besproken. D66 wil meer maatwerk, afhankelijk van het type leerling. “Het kabinet wil dat ook, maar wil geen minimumaantal uren noemen, uit angst dat iedereen daar dan op gaat zitten. Maar ik denk dat het wel goed komt.”
De sluipende bezuinigingen in het onderwijs zijn voor Van Meenen heel belangrijk. “Die waren hier helemaal geen onderwerp, gelukkig kunnen ze daar nu niet meer onder uit.” Instemmingsrecht van docenten en studenten op begrotingen in het mbo en het hoger onderwijs vindt hij onmisbaar in de medezeggenschap. “Daar loop ik al heel lang mee rond, omdat ik vind dat in die instellingen de focus op onderwijs zoek is geraakt.”

Karin Straus (VVD)

“Er wordt nu al aan techniek gedaan op de basisschool, maar niet op de manier waarop wij dat graag zien. Wij denken dat de juffen en meesters op de basisschool geďnspireerd les kunnen geven in techniek als er meer aandacht voor is op de pabo.” Maar pabo’s moeten toch ook al extra nadruk leggen op taal en rekenen?
“Taal en rekenen betreffen vooral het moment van binnenkomst op de pabo. Dan moet dat op orde zijn of worden gebracht met extra les. Techniek is iets dat tijdens de pabo-opleiding meer aandacht verdient.”
De kwaliteit van de leraar blijft bij de VVD op de agenda. “Ton Elias heeft een steen in de vijver gegooid, nu is het aan mij om de discussie verder te brengen. Het zou heel raar zijn als ik een totaal ander verhaal zou houden. Mijn toon zal wel wat anders zijn, maar in essentie gaat het om hetzelfde. Hoe kun je het onderwijs verbeteren zonder gelijk de hand op te houden? Heel veel extra geld is op dit moment gewoon niet beschikbaar.”

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.