• blad nr 20
  • 15-12-2012
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Debacle Amarantis overschaduwt debat onderwijsbegroting

Het debacle rond de opgeheven scholengroep Amarantis hing als een schaduw over het Kamerdebat over de onderwijsbegroting. Maar minister Jet Bussemaker waakt voor ingrijpende veranderingen.

Een week na het harde eindrapport van de commissie die de teloorgang van onderwijsmoloch Amarantis onderzocht, klonk de roep om harde maatregelen als nooit tevoren. Maar Onderwijsminister Jet Bussemaker was op haar hoede: het bestuursmodel in het onderwijs hoeft van het kabinet niet op de schop. Wel wil de minister een aantal zaken veranderen. Zo moet de Onderwijsinspectie meer vooruitkijken teneinde tijdig te kunnen waarschuwen voor financiële problemen.
Bussemaker zegde toe dat ze met de inspectie zal bezien hoe de financiële risico’s van het in waarde gedaalde vastgoedbezit in het mbo in kaart kunnen worden gebracht. Hoewel de minister bij misstanden eerder - en harder - wil kunnen ingrijpen, wordt aan de autonomie van schoolbesturen niet getornd.
Dat kwam Bussemaker op kritiek van onder andere de SP te staan. “Deze minister ziet er anders uit dan haar voorganger, maar ik hoor hetzelfde verhaal”, klaagde Manja Smits.
Vragen waren er over de 340 miljoen euro aan investeringen die het kabinet vanaf 2017 in het vooruitzicht stelt, mits de sectoren instemmen met een ‘modernisering’ van de arbeidsvoorwaarden. De ouderenregeling bapo zou bijvoorbeeld moeten worden afgebouwd. Over de koppeling twijfelde een deel van de Tweede Kamer. “Ik vind het vooral een risico om die koppeling niet te leggen, want dan breng je geld van de overheid naar de sector. Daar zegt men dan: nou, dank je wel. Dan komt er van het andere thema dus gewoon helemaal nooit meer iets terecht”, reageerde Bussemaker.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.