• blad nr 19
  • 1-12-2012
  • auteur . Lachesis 
  • Column

 

Bullebakjes


Ik loop vanachter mijn bureau weg en maan de klas tot stilte. Denk eraan, zeg ik terwijl ik nog net niet mijn handen in mijn zij zet, als we zo buiten gaan spelen, wordt er niet op Tobias gezeten! Er gaat een schaterlach op. Nee hoor, juf, grinnikt Bastiaan, we zullen dat echt niet meer doen. Als ik even later met een kopje koffie in mijn hand naar buiten loop, zie ik toch twee kinderen in de kou op de grond liggen. Tot mijn verbijstering is Tobias de onderste. Wat zullen we nu hebben, fulmineer ik. Thomas schiet overeind. Hij kleurt rood. O sorry, vergeten. Tobias staat op en slaat het zand van zijn kleren. Hij grijnst. Ik stuur Thomas naar binnen. Waarom lach je er eigenlijk altijd om, vraag ik aan Tobias, zo leuk lijkt het me allemaal niet. Hij kijkt mij ongelukkig aan. Ik weet niet zo goed wat ik anders moet doen, piept hij. Er zitten zestien jongens in deze klas. Het ene moment hebben ze ontzettend veel plezier met elkaar, het andere moment spelen ze onbewust scenes uit het boek Lord of the flies van William Golding na. De laatste weken is Tobias de pineut. Maar het kan ook Rutger zijn of Shawn. Steven en Bastiaan zijn het nooit. Steven en Bastiaan hebben de onbetwiste leiding. Het zijn vriendelijke bullebakjes. De macht die ze hebben, maakt zowel het beste als het slechtste in ze wakker. Ze kunnen geweldig loyaal, ruimhartig en vriendschappelijk zijn. Voor Bastiaan geldt

dat zelfs letterlijk. Hij omhelst zijn vrienden om de haverklap. Kom hier, kom hier, kom naast me zitten, sist hij regelmatig. Zo gauw de uitverkorene naast hem neerstrijkt, slaat hij zijn arm om hem'heen en drukt zijn vriend stevig tegen hem aan. Soms zit er aan de andere kant een al even beknelde favoriet. Kun je zo echt prettig schooltelevisie kijken, vraag ik dan verbaasd. O ja, knikt het in elkaar vervlochten drietal. O ja.

Steven heeft een andere manier om zijn leidinggevende positie veilig te stellen. Hij steunt zijn 'maten' door dik en dun. Zelfs al hebben ze zojuist een andere leerling een rotschop gegeven en zijn ze op weg naar de schoolmeesterlijke rechtbank, dan nog sissen de steunbetuigingen over het plein: Ik wacht op je jongen! Zet hem op he? Het valt niet mee om de macht van deze bullebakjes in goede banen to leiden. Er zijn dagen dat de bladeren zo hard van de bomen waaien, de getergde moeders van laag in de hierarchie staande jongens zo snel op hun fietsen springen en de vuisten van meer assertieve slachtoffers zo hard uithalen, dat ik even denk dat ik het niet redden ga. Het zijn oeroude krachten die ik daar soms op een vrijdagmiddag met een vermoeid lijf sta to bedwingen. Maar het gaat altijd weer voorbij. Ook Steven en Bastiaan hebben mijn pulp soms hard nodig. Macht hebben is een ding, macht houden een ander. Op een dag komen een aantal meisjes mij verbaasd melden dat Steven huilend achter een muurtje staat. Ik zoek hem op en wacht tot het ergste gesnik stopt. Zeg het maar jongen. Ze hebben me weggestuurd, snikt hij. Ik zie aan hem dat hij het niet geloven kan. Weggestuurd, vraag ik, waarom dan? Ze zeggen dat ik te groot ben en veel to zwaar. Ik kijk om de hoek van de muur. Daar zijn een aantal jongetjes uit de klas eendrachtig aan het bokspringen. Steeds hoger springen ze, steeds meer bokken staan er achter elkaar. Ze gieren het uit van plezier. Het massieve lichaam van Steven heeft hem veel succeservaringen opgeleverd bij het verwerven van een absolute machtspositie in de klas, maar nu laat het hem in de steek. Weggestuurd, afgedankt. En niemand die sist: We wachten op je jongen. Zet hem op 


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.