• blad nr 19
  • 1-12-2012
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Oproep onderzoek

Docenten geven vanuit hun pedagogische verantwoordelijkheid regelmatig een oordeel over leerlingen. Dit oordeel wordt gegeven tijdens de begeleiding van leerlingen, maar kan ook doorwerken in de beoordeling van leerlingen in cijfers en rapporten. In opdracht van Landelijk Platform Openbaar Onderwijs, CBOO, doet de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoek naar hoe docenten omgaan met waarden in de begeleiding en beoordeling van hun leerlingen. Aan docenten wil de UvA een aantal vragen voorleggen. Meerwerken aan het onderzoek? Ga naar http://onderzoek.elion.nl/waarden
De verwerking van de onderzoeksvragen is uiteraard anoniem.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.