• blad nr 19
  • 1-12-2012
  • auteur A. Moerman 
  • de Vereniging

 

Calimerocomplex bij MR onnodig

De gemiddelde MR heeft nog wel eens last van het calimerocomplex: de directie is groot en wij zijn klein. Onzin natuurlijk. Dat idee komt voort uit onwetendheid. Vandaar dat de AOb-rayons regelmatig (P)GMR-bijeenkomsten organiseren om kennis op te vijzelen.

“Ere wie ere toekomt. De pluim moet deze keer naar Marja de Bree, rayonbestuurder in rayon noord, en haar collega’s. Zeker tien jaar geleden begon zij met het organiseren van MR-kringen. Nu werken bij mijn weten alle rayons met deze succesformule. Bedoeld om kennis over te dragen en onderling uit te wisselen. Dat maakt MR’en sterker.”
Aan het woord is AOb-bestuurder Albert Krist van rayon oost. De afgelopen maand organiseerde hij en zijn collega’s drie bijeenkomsten in Arnhem, Deventer en Swifterbant. Volgens een nieuwe formule. De voorgaande jaren waren er jaarlijks vier bijeenkomsten van twee uur. Vanaf dit jaar is dat twee maal per jaar, maar dan wel vier uur achter elkaar. Op een tijdstip dat niet te veel conflicteert met schoolroosters.
“De behoefte aan wat massievers bespeurden we vorig jaar onder de deelnemers. Die twee uur was het vooral zenden van informatie door de bond. Aan het onderling ervaringen uitwisselen kwamen we te weinig toe. We startten nu om vier uur en eindigen rond acht uur. Tussendoor staat er een eenvoudig doch voedzaam maal voor de deelnemers klaar”, vertelt Krist.

:Boksen
De nieuwe formule blijkt te werken. Gemiddeld kwamen er afgelopen maand pakweg twintig MR-leden naar de bijeenkomsten. Meer dan 25 wil Krist er niet over de vloer. Wanneer er meer belangstelling is, komt de onderlinge uitwisseling wederom in het gedrang. Dan organiseert hij liever een extra MR-kring. “Ik zag de afgelopen maand volop tevreden gezichten. Een MR kan best ‘groot zijn’, maar dan moeten de leden kennis van zaken hebben. Weten hoe je dingen voor elkaar kunt boksen en dus weten wat je mag en kan”, vertelt Krist.
De bijeenkomsten worden bezocht door ‘frisse en fruitige’ MR-leden, maar ook door ‘diehards’ die al vele jaren MR-ervaring achter de kiezen hebben. De opzet van de middagen is in grote lijnen hetzelfde. Vanuit de AOb worden deelnemers eerst bijgepraat over een of meer onderwerpen uit de actualiteit. Nieuwe regelingen, wetswijzigingen of de stand van zaken rond de cao, onderwijstijden, passend onderwijs of het altijd heikele punt van het taakbeleid op de scholen. Met natuurlijk steeds de vraag: wat is de rol van de MR bij deze punten?
“Maar we ruimen nu dus veel meer tijd in voor de onderlinge verhalen. Mensen laten leren van elkaars successen en mislukkingen. Zodat het wiel niet om de haverklap opnieuw wordt uitgevonden. Wat deelnemers de afgelopen maand van elkaar leerden? Nou, iedereen merkt dat de scholen het met minder geld moeten doen de komende jaren. De tering moet overal naar de nering gezet worden. Maar nergens wordt er vervolgens ook geschrapt in de taken. De directies willen met minder geld hetzelfde of meer doen. Dat loopt natuurlijk spaak. Dan is het fijn om te horen dat jouw school niet de enige is en dat een MR soms meer te vertellen heeft dan men denkt.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.