• blad nr 19
  • 1-12-2012
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Verkiezingen hoofdbestuur

Tijdens de algemene vergadering van 21 en 22 maart 2013 vinden verkiezingen voor het AOb-hoofdbestuur plaats.

Aftredend zijn:
Leden db
1. Liesbeth Verheggen
2. José Muijres
Leden hb namens per 1 augustus 2013 namens
1. Ellen Scholten sector po sector po
2. Bert Imminga sector bve sector bve
3. Eddie Kokhuis rayon Oost rayon Oost
4. Wiljon van Leeuwen rayon Zuidwest rayon Zuidwest
5. Trudy Kerperien groepen internationaal secretaris
6. Henk Willigenburg CVHO/Bonaventura CVHO/Bonaventura
Deze acht hebben schriftelijk gemeld zich te kandideren voor een nieuwe periode in het hoofdbestuur. Tevens heeft Marten Kircz aangegeven per 1 augustus 2013 te stoppen als hb-lid vanuit de sector vo. Omdat de vacature namens de sector vo een tussentijds aftreden betreft, geldt voor deze vacature de periode van 1 augustus 2013 tot 1 augustus 2015.

Tijdpad
-Kandidaatstelling schriftelijk binnen: uiterlijk 31 januari 2013
-Publicatie kandidaten: uiterlijk in het Onderwijsblad van medio februari 2013
-Verkiezing: algemene vergadering van 21 en 22 maart 2013

Kandidaten dienen zich schriftelijk voor 31 januari 2013 te melden bij algemeen secretaris Martin Knoop via: AOb, Postbus 2875, 3500 GW Utrecht of via e-mail: bestuur@aob.nl. Daar zijn desgewenst ook de relevante artikelen uit statuten en reglementen op te vragen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.