• blad nr 19
  • 1-12-2012
  • auteur J. Muijres 
  • Kleine column

 

Dankzij de leraren

‘De prestaties op taalgebied van de leerlingen zijn goed ondanks de slechte methode die jullie gebruiken.’ Dit was een opmerking van de onderwijsinspecteur die een bezoek bracht aan de school waar ik werkte. Het bracht ons ertoe een nieuwe taalmethode in te voeren.
Verbeterden daardoor de resultaten? Nee, want men is het er inmiddels wel over eens dat de docent de kwaliteit van het onderwijs bepaalt.
In het regeerakkoord lijkt het alsof de nieuwe regeringsploeg het onderwijs en de leraar hoog in het vaandel heeft staan. Zo wil men Nederland in de top vijf van de internationale ranglijsten krijgen. Als we echter naar de maatregelen in het akkoord kijken, vraag ik me af of ze daaraan bijdragen. Ze zijn namelijk niet gericht op wat er in de klas gebeurt, maar op het meten van onderwijskwaliteit. Zo gaat het oordeel van de Onderwijsinspectie zich in de toekomst ook uitstrekken tot de categorie ‘excellent’. Een cosmetische maatregel die er vanuit lijkt te gaan dat een definitieverandering het niveau van het onderwijs flink oppoetst.
Net zo fraai is het voornemen de arbeidsvoorwaarden te ‘moderniseren’. Hiermee lijkt niets anders te worden bedoeld dan het voortzetten van de nullijn en het afschaffen van de bapo. Bovendien moet het makkelijker worden om leraren te ontslaan. Ik kan me niet voorstellen dat hierdoor het lerarenberoep aantrekkelijker wordt. Om over de gevolgen van de maatregelen - grotere klassen en hogere werkdruk - nog maar te zwijgen. We mogen blij zijn dat de liefde voor het vak het bij veel leraren wint van een financieel veel aantrekkelijkere loopbaan in het bedrijfsleven.
Uit internationale vergelijkingen blijkt dat het Nederlandse onderwijs uitstekende prestaties levert voor relatief weinig geld. We staan open voor verbetering van kwaliteit, willen investeren in nieuwe ontwikkelingen, maar willen dan ook een overheid die daar de mogelijkheden, middelen en ruimte voor geeft. Nederland doet het goed ondanks het beleid van de elkaar opvolgende kabinetten en dankzij de leraren.

Jose Muijres, lid dagelijks bestuur

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.