• blad nr 19
  • 1-12-2012
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Derivatenrapport inspectie slaat de plank mis


Schoolbesturen claimen dat de Onderwijsinspectie de plank misslaat in het onlangs verschenen rapport over derivaten in het mbo, hbo en wo. Maar duidelijk wordt dat instellingen zelf ook informatie onvermeld laten.

De inspectie inventariseerde welke scholen gebruikmaken van zogenoemde renteswaps om een variabele rente op langlopende leningen in te ruilen voor een vast tarief. Het rapport is gestoeld op informatie die schoolbesturen zelf hebben aangedragen via een vragenlijst en hun jaarverslagen.
Het rapport gaat ook in op een precair punt, margin calls. Dat zijn clausules waarbij de bank aanvullende zekerheden van de klant kan eisen als extra onderpand voor een renteswap, bijvoorbeeld als de dagwaarde van die swap te laag wordt. Zo’n zekerheid kan geld zijn dat op een geblokkeerde rekening moet worden gestort, of vastgoed dat als onderpand dient. Het risico van zo’n clausule zit hem erin dat door onvoorziene omstandigheden de financiën van de instelling onder druk kunnen komen te staan.
Alleen de TU Eindhoven meldt in haar jaarverslag - zij het summier - dat de bank aanvullende zekerheden kan eisen, al is dat niet gebeurd. Maar volgens de inspectie zijn er nóg vijf instellingen met margin call-afspraken. Waarom vermelden die dat niet zelf?
Roc Midden Nederland heeft geen bijstortverplichting, bericht woordvoerder Aris Willems, maar heeft wel een geblokkeerde spaarrekening verpand aan de bank. Dat schaart de Onderwijsinspectie ook onder een margin call, bevestigt een inspectiewoordvoerder. “Daar zijn wij het niet mee eens”, reageert Aris Willems. “Dat hebben we destijds ook aangegeven bij het ministerie.” Dat het jaarverslag er in alle talen over zwijgt, is omdat in de ogen van het roc die informatie ‘geen meerwaarde’ heeft.
Ook bij kunsthogeschool Artez in Arnhem is de eerste reactie: wij hebben geen margin call. Maar volgens de algemene voorwaarden die de school aan de inspectie heeft verstrekt, kan de bank wel degelijk een beroep doen op een margin call. Iets wat overigens niet is gebeurd. Maar Artez-bestuurder Ger Strijker redeneert: zouden niet veel meer instellingen met vergelijkbare algemene voorwaarden te maken hebben? “Als andere instellingen wel een margin call zouden hebben, maar dat niet opgegeven hebben, kunnen wij dat niet weten”, zegt de inspectiewoordvoerder.
Roc West Brabant reageerde in een verklaring op haar website gepikeerd dat de inspectie zaken op één hoop heeft gegooid. Er is een margin call-clausule, die alleen in puur theoretische omstandigheden tot echte bijstortingen zou verplichten. Maar waarom staat daar dan geen letter over in het jaarverslag?
“Ik denk omdat er toch geen kans is dat we moeten bijstorten”, reageert woordvoerder Arianne Goris. Maar dan zet je die voorwaarden er toch bij in het jaarverslag? “Ik begrijp je punt. Ik ken de overwegingen bij het opstellen van de jaarrekening niet.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.