• blad nr 19
  • 1-12-2012
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Bestuurders Zadkine kregen meer geld in crisisjaar

In 2011, het jaar waarin het Rotterdamse roc Zadkine een verlies van 15 miljoen leed, stegen de salarissen van het college van bestuur vanwege achterstallige bonussen.

‘Voor Zadkine geldt dat het jaar 2011 een lastig jaar was waarin uiteindelijk duidelijk is geworden dat we met een te groot verlies het jaar moesten afsluiten.’ Dat schrijft de voormalige voorzitter van het college van bestuur Henri Vlodrop in het jaarverslag 2011. Op het moment van de publicatie, juni 2012, was al duidelijk dat Vlodrop samen met het andere lid van het college van bestuur, Ans Wijtvliet-Janssens, zou opstappen. Volgens het jaarverslag stegen hun salarissen in dat jaar met respectievelijk 7 en 12 procent tot 190.000 en 191.000 euro. Daarmee overschreden ze net niet het grensbedrag dat door het ministerie van Binnenlandse Zaken voor 2011 was vastgesteld op 193.000 euro.
De woordvoerder van Zadkine legt uit dat de verhoging te maken heeft met achterstallige bonussen. Bij Ans Wijtvliet ging het om een bonus uit 2009. Het salaris van Vlodrop kwam met de bonus ten slotte uit op 182.000 en niet op 190.000 euro. Bij de publicatie in juni 2012 was dus nog niet duidelijk wat hij in 2011 had verdiend. De onkostenvergoeding van de toezichthouder werd dat jaar met 60 procent verhoogd van 9000 naar 14.400 euro. Volgens de woordvoerder ging het hier om achterstallige onkosten van de afgelopen jaren en had dit nooit zo in het jaarverslag mogen staan.
Voorzitter van de ondernemingsraad, Paul Dries, zegt desgevraagd dat hij erg verrast was toen hij over de salarisverhogingen las in het jaarverslag. “Er wordt nergens uitgelegd op grond waarvan die verhogingen zijn toegekend. Ik vind het vreemd dat je dit doet in een jaar dat Zadkine een tekort heeft van 15 miljoen! Zij zouden toch het goede voorbeeld moeten geven en niet vlak voor hun vertrek hun salaris en vergoeding verhogen.” Door de grote tekorten, dit jaar nog eens 19 miljoen, moest het personeelsbestand met 400 arbeidsplaatsen ingekrompen worden.
Zadkine heeft een uitzonderlijk bestuursmodel, dat vooral in het Amerikaanse bedrijfsleven voorkomt, genaamd one tier board. Het houdt in dat management en toezicht in één bestuur zitten. Wegens grote tevredenheid werd het in 2012 geprolongeerd. In 2008 wilde de Kamer een formele scheiding aanbrengen tussen bestuur en toezicht. Maar dankzij een amendement van oud-CDA-Kamerlid Jack Biskop bleef een ‘one tier board’ mogelijk. Voormalig minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt was daar eigenlijk tegen. In het kader van het herstelplan van Zadkine wordt het nu per 1 januari gewoon een raad van toezicht en een bestuur.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.