• blad nr 19
  • 1-12-2012
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Bezuiniging op onderwijs aan leerlingen met laag IQ

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II werd het al aangekondigd: er wordt bezuinigd op het leerwegondersteunend en praktijkonderwijs. Hoe die bezuiniging er precies uit gaat zien, wil staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker verder uitwerken met de VO-raad.

In de bijlage van het regeerakkoord staat dat het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) worden ondergebracht in het stelsel van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Het geld gaat straks niet meer naar de scholen, maar moet worden verdeeld door het samenwerkingsverband. En de samenwerkingsverbanden krijgen een korting op het huidige zorgmiddelenbudget lwoo/pro. In 2015 gaat het om 15 miljoen euro en vanaf 2016 gaat er 50 miljoen structureel bezuinigd worden. Dit komt neer, zo zegt de VO-raad, op 10 procent van het budget dat deze onderwijsvormen krijgen voor extra steun. In een brief over passend onderwijs liet staatssecretaris Dekker half november aan de Tweede Kamer weten binnenkort met de sectororganisatie, de VO-raad, om tafel te willen over hoe die bezuiniging (of korting, zoals Dekker het omschrijft) het beste ingevuld kan worden. De VO-raad noemt de bezuiniging ‘onacceptabel’. In een reactie op het regeerakkoord had de raad echter laten weten ‘positief-kritisch’ het gesprek aan te gaan met bewindslieden.

:Gekker
Pakweg 100 duizend leerlingen volgen onderwijs aan de onderkant van het vmbo. Om voor het lwoo in aanmerking te komen, moet vastgesteld worden dat een leerling een IQ tussen de 75 en 90 heeft. ‘Leerwegondersteuning is bedoeld voor leerlingen die met extra steun nog net in staat zijn een vmbo-diploma te halen’, verduidelijkte Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad, in dagblad Trouw van 24 november. ‘Ga je daarop bezuinigen, dan weet je zeker dat een groep dat diploma voortaan net niet zal halen. Die jaag je dus naar het speciaal onderwijs.’
De bezuiniging op het praktijkonderwijs vindt Slagter nog gekker. ‘Dat is gewoon een afzonderlijke schoolsoort, met de bekostiging die daarvoor is afgesproken. Zomaar zonder onderbouwing daar geld weghalen, dat is net zo gek als dat je van het gymnasium zou zeggen: dat moet je maar met minder geld doen.’ Ruim 26 duizend jongeren met een IQ tussen de 60 en 75 volgen praktijkonderwijs.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.