• blad nr 19
  • 1-12-2012
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Groningen blundert bij verzelfstandiging openbaar onderwijs

Het stadsbestuur in Groningen heeft bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs teveel aan de eigen portemonnee gedacht. Dat blijkt uit het rapport van de enquêtecommissie naar de verzelfstandiging van de scholenorganisatie O2G2 dat vorige week woensdag is gepubliceerd.

‘Het college van B&W liet de financiële consequenties van verzelfstandiging voor de gemeentelijke organisatie prevaleren boven de financieel gezonde uitgangssituatie voor het verzelfstandigd openbaar onderwijs’, zo staat in het rapport. Volgens de onderzoekscommissie heeft het college een te dominante rol gespeeld en niet voldoende gereageerd op kritische geluiden uit het onderwijsveld en van experts. Die hadden het voor de verzelfstandiging al over de hoogte van de bruidsschat en de vermogenspositie van Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). Bovendien hebben het college van B&W, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie op verschillende momenten hun verantwoordelijkheid niet genomen. Er was een gebrek aan samenspel. Zo heeft het stadsbestuur de gemeenteraad slecht en te laat geïnformeerd. De raad kon daardoor haar controlerende taak niet goed vervullen.
Dat bevestigt Eugenie Stolk, van AOb-rayon Noord. “Wij vonden het vanaf het begin al raar. Er was geen transparantie en er is totaal geen onafhankelijke partij bij betrokken geweest. De blik van de gemeente was alleen op zichzelf gericht.” Volgens haar is de grootste fout van de gemeente dat ze met zichzelf heeft onderhandeld. “Er was niemand die met zijn vuist op tafel kon slaan.”
Als er een onafhankelijke partij in het spel was geweest had er volgens de rayonbestuurder een risicoanalyse gemaakt kunnen worden. “Bijvoorbeeld of de bruidsschat wel hoog genoeg was.”
De gemeente heeft volgens Stolk ook te weinig tijd uitgetrokken om de verzelfstandiging uit te voeren. Stolk: “De gemeente wilde alles voor 1 januari 2010 hebben geregeld vanwege de bruidsschatregeling. Daarom moest de verzelfstandiging heel snel worden uitgevoerd.” Als O2G2 zelfstandig was voor 1 januari 2010 dan hoefde de gemeente geen extra geld te geven aan het bijzonder onderwijs. Het is bij wet geregeld dat er materiële gelijkstelling moet zijn tussen openbaar en bijzonder onderwijs.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.