• blad nr 19
  • 1-12-2012
  • auteur J. van Aken 
  • Aan de telefoon

 

Pa rijdt in een Mercedes en hij heeft ook nooit Engels gekund

Aan de telefoon: Erwin Meerkerk

Reformatorische jongeren zijn minder goed in Engels omdat ze minder tv kijken en minder naar Engelstalige muziek luisteren. Erwin Meerkerk, docent Engels en sectievoorzitter vmbo op Gomarus reformatorische scholengemeenschap in Gorinchem: “In onze gezinnen worden kinderen minder met media geconfronteerd.”

Hoeveel lager scoren uw leerlingen?
“Bij havo/vwo scheelt het één tot twee tiende met het landelijk gemiddelde. Bij het vmbo is er een flink verschil van anderhalf tot twee punten. De achterstand begint op de basisschool. Bij binnenkomst blijkt dat leerlingen voor Engels gemiddeld twee niveaus onder het aangemelde niveau zitten. Een vwo’er komt dus binnen op vmbo-t-niveau.”

Luisteren ze minder muziek, zoals een taalwetenschapper in het Reformatorisch Dagblad zei?
“In onze gezinnen worden kinderen inderdaad minder met media geconfronteerd. Het grootste deel luistert tot zijn tiende, elfde jaar nauwelijks naar de radio en zeker 75 procent heeft thuis geen televisie. De voor taalontwikkeling ontvankelijke leeftijd is daardoor grotendeels vrij van Engels, al wordt dat verschil kleiner door internet. Daarom hebben we sinds twee jaar een actieplan met basisscholen om Engels eerder dan groep 7 in te zetten.”

Wat voor rol spelen ouders?
“Sommige ouders van vmbo-leerlingen hebben niet zo’n moeite met een onvoldoende voor Engels. Die vinden: pa rijdt in een Mercedes en hij heeft het ook nooit gekund. Waar maak je je druk om? Bij de havo/vwo-afdeling zijn ouders er meer van doordrongen dat het een belangrijk vak is. Al was het maar vanwege de strenge exameneisen.”

Vreest u de aangescherpte exameneisen?
“De resultaten van twee, drie jaar geleden zouden een slachting betekend hebben met dertig extra gezakten. De angst daarvoor is nu iets afgenomen doordat we vorig jaar nog maar één à twee tiende lager scoorden. We hebben het aantal uren Engels opgehoogd tot vier uur per week in de onderbouw en in 5-havo naar vijf uur. Leerlingen houden we in gesprekken scherp als ze voor een van de drie kernvakken onvoldoende staan.”

Wat voor maatregelen neemt Gomarus verder?
“De doeltaal is de voertaal, English only dus. We hebben sinds dit schooljaar een nieuwe methode uit Engeland. Leerlingen die laag scoren, krijgen een extra bijlesuur. We hebben een uitgebreid boekenpakket om leerlingen veel te laten lezen. Vorig jaar zijn we voor het eerst met de 3-vmbo-klassen naar Engeland geweest, waar ze lessen op een talenschool volgden en op excursie gingen. Leerlingen hadden daarna veel minder het idee dat ze geen Engels konden praten.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.