• blad nr 19
  • 1-12-2012
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Principe-akkoord passend onderwijs

Bij de reorganisatie van het stelsel van passend onderwijs geldt de regel ‘mens volgt werk’. Dat hebben vakbonden, werkgevers en ministerie afgesproken in een principe-akkoord.
De bezuinigingen op passend onderwijs zijn van tafel, maar de reorganisatie van het zorgstelsel zal grote personele gevolgen hebben. Door de komst van nieuwe samenwerkingsverbanden en een andere structuur zullen veel mensen uit het speciaal onderwijs een andere plek krijgen. Om de gevolgen voor het personeel op te vangen hebben de vakbonden, werkgevers en het ministerie van Onderwijs in een principe-akkoord afspraken gemaakt over de gevolgen. Een aantal organisaties legt het akkoord voor aan hun achterban, de AOb staat achter het voorstel.
:Afspraken
• Mens volgt werk. De schoolbesturen hebben een inspanningsverplichting om verlies van expertise te voorkomen en daarmee het ontslag van betrokken medewerkers.
• Vergelijkbare functie. Personeelsleden worden zoveel mogelijk geplaatst in een functie waar hun expertise kan worden ingezet op een vergelijkbaar niveau in het samenwerkingsverband.
• Overgangsperiode. Wie op een lager functieniveau terechtkomt, moet kunnen rekenen op een redelijke overgangsperiode.
• Scholing. Personeel heeft recht op bij- of omscholing om zich te kwalificeren voor een nieuwe functie. De huidige werkgevers moeten het personeel gelegenheid geven tot het volgen van scholing.
• Plichten werknemers. Werknemers hebben een inspanningsplicht om zich te bekwamen voor een nieuwe functie en een acceptatieplicht bij passend werk.
• Monitor. Het Participatiefonds gaat de reorganisatie volgen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.