• blad nr 19
  • 1-12-2012
  • auteur J. van Aken 
  • Redactioneel

 

Minder schoolverlaters door coaching

Intensieve coaching is effectief tegen voortijdig schoolverlaten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Bij roc Rijn IJssel daalde de kans op schooluitval na een jaar met 40 procent.
De coaches begeleidden groepen van twintig mbo-leerlingen op niveau 2 bij persoonlijke problemen, legden huis- en stagebezoeken af en hielpen bij de keuze voor een andere studie bij (dreigende) uitval. Bij deze groep viel 10 procent van de leerlingen uit zonder startkwalificatie, in de controlegroep 17 procent. “Als je leerlingen twee jaar begeleidt is het effect nog iets groter. Maar de meeste winst wordt in het eerste jaar geboekt”, zegt onderzoeker Marc van der Steeg.
Nogal wat mbo-leerlingen maken het eerste jaar een verkeerde studiekeuze. De coaches zorgen niet alleen voor minder studie-uitval, maar slagen er ook in meer leerlingen naar een andere opleiding te begeleiden als ze met hun studie willen stoppen. De effecten van coaching zijn het grootst bij leerlingen boven de 18 jaar. De begeleidingskosten bedragen 3000 euro per leerling. Uitbreiding van de intensieve coaching naar alle mbo-leerlingen op niveau 2 kost 90 miljoen euro en kan naar schatting leiden tot een daling van tweeduizend voortijdige schoolverlaters per jaar, volgens het CPB. Dat zou de samenleving netto 27 miljoen euro opleveren. “Jongeren die een startkwalificatie halen, zijn minder vaak werkloos en verdienen meer. De literatuur laat daarnaast zien dat hogere onderwijsniveaus leiden tot betere gezondheidsbaten en minder criminaliteit”, weet Van der Steeg.
Hij pleit voor meer onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen tegen voortijdig schoolverlaten. Vorig jaar stelde de overheid 110 miljoen euro beschikbaar tegen schooluitval. “Tot nu toe is er weinig bekend over welke maatregelen wel en niet werken. Meer onderzoek zou instellingen handvatten geven om het beleid tegen schooluitval beter vorm te geven.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.