• blad nr 19
  • 1-12-2012
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

250 miljoen over

Gemeenten houden in 2012 opnieuw ruim 250 miljoen over aan schoolgebouwen, ongeveer hetzelfde bedrag als in 2011. Het zijn vooral gemeenten met meer dan 50.000 inwoners die minder uitgeven aan schoolgebouwen dan de normen die daarvoor gelden. Zij houden achttien euro per inwoner over, terwijl kleine gemeenten ongeveer zeven euro per inwoner overhouden. In het regeerakkoord is afgesproken dat deze 250 miljoen overgeheveld wordt van het gemeentefonds naar de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.
Gemeenten staat het nu vrij om binnen hun uitkering van het gemeentefonds eigen keuzes te maken. In 2010 hielden ze nog tegen de 400 miljoen over, maar de afgelopen jaren is er meer geld in schoolgebouwen en andere onderwijsvoorzieningen gaan zitten. Wel is er al jaren kritiek op de onderbesteding van gemeenten als het gaat om onderwijsinvesteringen. PO-raad en VO-raad willen daarom het liefst dat de hele post onderwijshuisvesting uit het gemeentefonds wordt overgeheveld naar de schoolbesturen. Een motie van CDA-fractievoorzitter Buma pleitte ervoor om de 250 miljoen die nu overblijft alvast aan de scholen te geven. VVD en PvdA hebben die suggestie overgenomen in hun regeerakkoord.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.