• blad nr 19
  • 1-12-2012
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

140 euro per leerling minder

In 2013 gaat het bedrag per leerling in het voortgezet onderwijs met 140 euro omlaag. Volgens minister van Onderwijs Jet Bussemaker komt dat door extra incidentele uitgaven zoals de redding van Amarantis en bezuinigingen op de lumpsum die in 2013 ingaan.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.