• blad nr 11
  • 9-6-2012
  • auteur A. Jonkman 
  • Column

 

Vergroten en verkleinen

In bovenstaande figuur is driehoek ADE een vergroting van driehoek ABC. De zijden AB, AC en BC zijn met dezelfde factor vermenigvuldigd om respectievelijk AD, AE en DE te krijgen. Maar omgekeerd zouden jullie driehoek ABC waarschijnlijk een verkleining noemen van driehoek ADE. In de wiskunde heet dat echter ook een vergroting. De vergrotingsfactor is alleen kleiner dan 1.

Sinds ik voor de klas sta, nu bijna vier jaar, is mijn Body Mass Index vermenigvuldigd met factor 1,13. Dat betekent dat ik 8 kilo ben aangekomen. Ik vind overdag de rust niet om verantwoord te eten. De hele dag door sjouw ik met mijn tas van minimaal 10 kilo (als ik al mijn klassen een proefwerk heb gegeven kan je dat met een factor 1,5 vermenigvuldigen), twintig lesuren naar vijf verschillende lokalen, trap op trap af. Daarnaast heb ik natuurlijk Quest-vergaderingen, mentorenoverleg, (P)MR-vergaderingen, waarneemuren, sectievergaderingen, maak ik een opdracht voor de bètadag van de activiteitenweek van jaarlaag 2, heb ik ouderavond, open dag, inschrijvingen, moet ik proefwerken nakijken, notulen uitwerken, profielkeuzevragen beantwoorden, potentiële zittenblijvers tot actie aansporen, ouders bellen, extra uitleg geven aan achtergeraakte leerlingen, een gestolen telefoon terugvinden en een klas overnemen van een collega die onverwacht langdurig uit de running blijft. Dit alles maakt, dat ik tot nu toe niet anders kan dan in de wandelgangen wegproppen wat ik onderweg aan eetbaars tegenkom. En er ligt zoveel… Daarover een andere keer meer.
Omdat slank zijn mijn gevoelens van geluk sterk vergroten, heb ik onlangs aan onze roostermaker gevraagd of ik elke dag het vierde of het vijfde uur vrij mag hebben. Dan kan ik even rustig lunchen. Om te bepalen wat ik dan het beste kan eten om het overtollig gewicht weer kwijt te raken stap ik naar een diëtist. Op de computer vult zij een aantal gegevens in, om een verantwoord dieet samen te kunnen stellen waarmee ik maximaal 1 kilo per week afval. Als ik desgevraagd vertel dat ik wiskunde geef op een middelbare school vult zij in: geen activiteit. Ik zeg niks.
Een week later zie ik haar weer. Er is drie kilo af. Voor deze keer ben ik blij dat zij, als zoveel anderen, ons beroep veel kleiner maakt dan het is.

a.jonkman@sanctamaria.nl

Annelien Jonkman Wiskundedocent op een havo/vwo-school

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.