• blad nr 11
  • 9-6-2012
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Sociaal fonds

AOb-leden met financiële problemen, bijvoorbeeld door een conflict met uitkeringsinstanties, kunnen in bepaalde gevallen hulp krijgen van het Sociaal fonds van de AOb. Het fonds komt pas in actie als alle andere overheidsinstanties en hulpverleners nul op het rekest hebben gegeven. De problemen moeten bovendien buiten iemands schuld zijn ontstaan en de hulpvrager moet minstens één jaar ononderbroken lid zijn van de bond.
Meer informatie bij het informatiecentrum van de AOb, telefoon 0900 4636262.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.