• blad nr 11
  • 9-6-2012
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Bijeenkomst voor conciërges


De werkgever maakt met het onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden en/of behandeltaken schriftelijk afspraken over de taken die uitgevoerd moeten worden, maar ook over de individuele scholingsuren. De AOb kan tips geven en vragen beantwoorden.
Vragen die veel gesteld worden zijn:
- Wanneer heb ik recht op compensatieverlof en wanneer moet ik dat opnemen?
- Ik krijg er als conciërge steeds meer taken bij, past dit binnen mijn normjaartaak?
- Hoe zit het met mijn scholingsuren?
- Ik krijg mijn normjaartaak pas na de zomervakantie, klopt dat?

Op deze informatieve bijeenkomst is er ook de mogelijkheid gebruik te maken van het juridisch spreekuur.
Niet-leden kunnen ter plekke lid worden.
Na de bijeenkomst is er een broodmaaltijd. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden vóór 13 juni via www.aobevents.nl

Datum: woensdag 20 juni
Tijd: van 16.00 tot 17.30 uur
Plaats: Aristo Zalen, Teleportboulevard 100, Amsterdam

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.