• blad nr 11
  • 9-6-2012
  • auteur J. van Aken 
  • Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsoverzicht

School voor speciaal onderwijs het Kroonpad gaat iPads inzetten bij het onderwijs aan de meervoudig gehandicapte kinderen van de school. De school kreeg de iPads cadeau van serviceclub de Ronde Tafel, die met verschillende acties geld inzamelde. De serviceclub hoorde van een van de ouders van de adremogroep van het Kroonpad over het onderwijs op de school. In die groep zitten kinderen met een meervoudige beperking. De begeleiding bestaat uit een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en leerkracht met een klassenassistent. En zij krijgen nu hulp van iPads. Met de iPads, die worden verbonden aan de rolstoel, krijgen de kinderen er volgens de school een scala aan mogelijkheden bij.
De Stentor/Apeldoornse Courant, 4 juni

Hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd moeten in aanmerking komen voor leerlingenvervoer naar een passende school. Dat meent de fractie van D66 in de Arnhemse gemeenteraad.
De Gelderlander, 4 juni

{cijfer}
123.000
Zoveel examenklachten zijn er dit jaar ingediend bij het
scholierencomité Laks. Vorig jaar kwam de teller nog op bijna 137.000. Laks-bestuurder Alderik Oosthoek, die de afgelopen drie weken de examenklachtenlijn coördineerde, durft hieraan niet de conclusie te verbinden dat de examens over de hele breedte gemakkelijker waren dan vorig jaar.
De Volkskrant, 2 juni

Leveren hogere cijfers op het eindexamen van het voortgezet onderwijs betere resultaten op in het hoger onderwijs of in het latere beroepsleven? Wat het hoger onderwijs betreft, is er zeker wat voor goede cijfers te zeggen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferde in 2009 dat scholieren met cijfers boven de 7 daar duidelijk sneller afstuderen. Wie zesjes haalt, loopt bijna 50 procent kans om een hbo-opleiding niet binnen de vijf jaar af te ronden. Voor wetenschappelijk onderwijs is de faalkans nog groter: 60 procent van de zesjesscholieren haalt de eindstreep niet binnen de gestelde tijd.
Trouw, 2 juni

‘De basis voor studiekeuze is je persoonlijkheid. Hoe je in elkaar steekt, dat verandert niet. Als je stil bent en graag op jezelf, ga dan vooral geen commerciële opleiding doen waar je een extraverte persoonlijkheid nodig hebt en je het risico loopt een toneelstukje te moeten opvoeren om over je schaduw heen te stappen.’
Loopbaanbegeleider Carine Vos, in de Leeuwarder Courant, 2 juni

{op velletje}
Uit een overzicht van het Parlementair Documentatiecentrum in Den Haag blijkt dat het aantal agrariërs in de Tweede Kamer de afgelopen decennia fors is afgenomen. Ook het aantal docenten neemt af, het aantal mensen uit het bedrijfsleven daarentegen neemt toe. Politicoloog Kees Aarts van de Universiteit van Twente ziet hierin een reactie van politieke partijen op kritiek uit de jaren negentig, dat de Tweede Kamer bevolkt werd door docenten en wetenschappers, wat de sector een grote invloed in Den Haag zou geven.
Nederlands Dagblad, 31 mei

Van de 87 studenten over wie de Onderwijsinspectie vorig jaar oordeelde dat zij ten onrechte hun diploma hebben gekregen, heeft niemand gebruikgemaakt van het studiehersteltraject. Hogeschool Inholland bood dat wel aan. De groep studenten zou na succesvolle afronding van dat traject een getuigschrift krijgen waarop staat dat hun kennis op peil is. Studenten vonden dat echter niet nodig: hun diploma was toch geldig (diploma’s kunnen niet worden afgepakt) en met dat getuigschrift zouden ze alleen maar laten zien dat ze bij de groep hoorden die ten onrechte was afgestudeerd.
Spits, 30 mei

{citaatje}
‘Een leraar wordt gezien als onderbetaald en ondergewaardeerd door zowel leerlingen als de samenleving. Hierbij komt dat (pabo)studenten niet meer kunnen spellen en rekenen. Je moet wel heel idealistisch zijn ingesteld om bij zo'n clubje te willen horen - of gek’
Scholieren Caspar Horsch, Stephen Kho en Martin Speyart van het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam, in nrc.next, 30 mei

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.