• blad nr 11
  • 9-6-2012
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Onduidelijkheid over het Lumeijn

Hoe verder nu het orthopedagogisch-didactisch centrum het Lumeijn in Zwolle per 1 augustus 2013 de deuren sluit? Daarover bestaat nog veel onduidelijkheid. “Er zijn plannen gemaakt, maar knopen worden niet doorgehakt”, zegt AOb-rayonbestuurder Albert Krist

‘De bezuinigingen op passend onderwijs kosten het Lumeijn in Zwolle de kop’, berichtte het Onderwijsblad twee maanden geleden. Nu die bezuinigingen ten minste een jaar zijn opgeschort, hoeft het orthopedagogisch-didactisch centrum (opdc) voorlopig niet te sluiten, zou je denken. Niets is minder waar. “Er waren drie redenen om het Lumeijn te sluiten: de bezuinigingen, een verandering van bestuursstrategie en anticiperen op de stelselwijziging die gepaard gaat met de Wet op passend onderwijs”, vertelt directeur Eric Rietkerk.
Nu de bezuinigingen voorlopig van de baan zijn, blijven de andere twee redenen overeind staan. Vanaf 1 augustus 2013 kunnen de leerlingen met gedragsstoornissen en leerproblemen van acht Zwolse schoolbesturen niet meer in het gebouw van het Lumeijn terecht. De verschillende besturen moeten de leerlingen zelf elders onderbrengen. Om hoeveel van de tweehonderd leerlingen het gaat, is nog onduidelijk. Het is namelijk goed mogelijk dat bepaalde onderdelen van het opdc, de rebound bijvoorbeeld, verder blijven bestaan, maar dan in een ander gebouw. Of het Lumeijn nu wel of niet nieuwe leerlingen kan aannemen voor volgende jaren, is daardoor ook mistig.
Ook voor de zeventig personeelsleden, werkzaam in Zwolle, Kampen en Raalte, is de toekomst onzeker. Aanvankelijk liet Rietkerk weten dat het centrum geen eigen brinnummer heeft en dat het daarom niet onder een cao valt die tot een sociaal plan verplicht. Daarop komt hij nu terug, het opdc valt onder de cao-vo.
In overleg met de bonden en de MR is afgesproken dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. “Het samenwerkingsbestuur neemt zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het personeel, maar hoe, dat zullen we nog bespreken”, vertelt AOb-rayonbestuurder Albert Krist. “Maar als al deze onduidelijkheden zo blijven bestaan, gaan mensen op zoek naar een andere baan. Het is niet goed mensen te laten zweven. Er zijn allerlei gedachtes, maar er is niets definitiefs, ook in de communicatie met ouders is dit heel vervelend.”
Volgens directeur Rietkerk komt er nog voor de zomer meer duidelijkheid.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.