• blad nr 11
  • 9-6-2012
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Kwart vo-scholen haalt urennorm niet

Een kwart van de scholen in het voortgezet onderwijs komt niet aan de afgesproken onderwijstijd. De toename in de voorgaande jaren van het aantal scholen dat aan de urennorm voldoet, heeft zich in 2011 niet doorgezet.

Dat concludeert de Onderwijsinspectie uit onderzoek over schooljaar 2010/2011, waarbij de norm van duizend klokuren het uitgangspunt vormt.
Van de 25 scholen die volgens de inspectie te weinig onderwijstijd hebben gerealiseerd, schieten er veertien tekort in één leerjaar en elf in twee of meer leerjaren. De geconstateerde tekorten variëren van vijf tot 111 uur, gemiddeld gaat het om 31 uur in het hele jaar.
Vooral in het havo zijn er relatief veel scholen die de urennorm niet halen (de helft). Het praktijkonderwijs springt eruit omdat alle scholen en afdelingen aan de norm voldeden.
Voorgaande jaren lieten een toename zien in het aantal scholen dat de urennorm haalde. Die groei is in 2011 voor alle scholen samen veranderd in een lichte daling (van 80 naar 77 procent).
In navolging van een rapport van de commissie-Cornielje wordt sinds 2009 de verlaagde norm van duizend uur in de onderbouw aangehouden. In de bovenbouw was die al van toepassing. ‘Het effect van de aangepaste norm van 1040 in de onderbouw naar 1000 lijkt uitgewerkt’, schrijft de inspectie in het onlangs verschenen rapport. ‘Een deel van de scholen zal zich extra moeten inspannen om aan de norm te voldoen.’
Tot onvrede van het onderwijsveld besloot een meerderheid in de Tweede Kamer november vorig jaar op voorstel van de PVV toch weer tot een norm van 1040 uur voor de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs. Het wetsvoorstel over onderwijstijd ligt bij de Eerste Kamer.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.