• blad nr 11
  • 9-6-2012
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Hbo-raad reserveert 6,8 ton wachtgeld

De Hbo-raad heeft vorig jaar 685 duizend euro opzijgezet om een vertrokken medewerker twaalf jaar en acht maanden wachtgeld door te kunnen betalen.

Dat staat in de jaarrekening 2011 die de vereniging van hogescholen desgevraagd heeft verstrekt. De omvang van de wachtgeldregeling van bijna dertien jaar is volgens woordvoerder Maarten Brackel vastgesteld door uitvoerders UWV en Loyalis op basis van het laatste salaris, de leeftijd (50+) en het aantal dienstjaren. De Hbo-raad is 'eigenrisicodrager', wat wil zeggen dat de vereniging zelf de kosten draagt voor de gehele uitkering.
De medewerker is in 2011 vertrokken. De reden voor het ontslag wil de Hbo-raad niet prijsgeven, net zo min als andere details over de zaak. 'Wat er in deze casus is gebeurd kunnen we niet zeggen, ook omdat we dan teveel in de privacy zouden komen', aldus Brackel in een schriftelijke reactie.
Volgens boekhoudregels wordt de totale omvang van de wachtgeldverplichting (684.750 euro) in één keer als een voorziening in de boeken opzijgezet. Dat is gebeurd in de jaarrekening 2011. "Of het bedrag ook opgemaakt zal worden, is een vraag voor de toekomst", licht Brackel toe aan de telefoon. Het resterende bedrag komt vrij wanneer de vertrokken medewerker ander werk zou vinden. Op dit moment wordt er nog wachtgeld uitgekeerd.
De Hbo-raad houdt rekening met het ‘duurste’ scenario: doorbetaling voor de volle twaalf jaar en acht maanden. Redenen daarvoor zijn onder andere de vooruitzichten op de arbeidsmarkt, de leeftijd van de voormalige werknemer en het feit dat de hoogte van de uitkering geen prikkel vormt om snel een andere baan te verwerven, aldus Brackel. Volgens de woordvoerder heeft de Hbo-raad outplacementbegeleiding geboden.
Door de ingeboekte voorziening kwam de Hbo-raad in 2011 in de min terecht, terwijl een licht exploitatieoverschot was begroot. Het tekort is opgevangen met het eigen vermogen van de raad, dat eind vorig jaar 8,2 miljoen euro bedroeg.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.