• blad nr 11
  • 9-6-2012
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Pottenkijkers welkom in hbo

Externe deskundigen en centrale examinering moeten het vertrouwen in de kwaliteit van de hbo-examens herstellen.

Het hbo werd in de afgelopen jaren getroffen door een aantal examenschandalen. Bij Inholland leidde dat onder andere tot een daling van het studentental. Om de kwaliteit van de examens te garanderen wil de Hbo-raad docenten van andere hogescholen of vakmensen als ‘pottenkijkers’ binnenhalen. In iedere examencommissie moet in ieder geval één persoon van buiten zitten en ook de examenwerkstukken moeten mede door een buitenstaander bekeken worden.
Het rapport ‘Vreemde ogen dwingen’ komt van de commissie-Bruijn die moest bedenken hoe hogescholen hun onafhankelijke toetsing kunnen verbeteren. Er lag al een voorstel van de Tweede Kamer om centrale examens in te stellen voor bepaalde kernvakken. De commissie vindt het echter een beter idee om docenten van dezelfde opleidingen van drie of vier verschillende hogescholen gezamenlijk toetsen te laten maken voor bepaalde kernvakken. Volgens Bruijn, hoogleraar immunologie te Leiden, is het voor de betrokkenheid van de docenten niet goed als de toetsing uitsluitend door anderen wordt bedacht. Docenten moeten daarom geschoold worden voor het maken van dergelijke toetsen. Het voorstel hoeft niet ten koste te gaan van de diversiteit van de opleidingen. Volgens Bruijn kunnen opleidingen zich nog heel goed profileren. ‘Als Leiden zich specialiseert met fysiotherapeuten voor kankerpatiënten en Utrecht richt zich op reumapatiënten, dan kan die profilering juist heel goed tot uiting komen in de examens’, liet hij weten aan het Radio 1 Journaal. Hetzelfde geldt voor de scholen voor journalistiek: docenten kunnen onderling afspreken wat er in ieder geval in een centraal schriftelijk examen moet komen.
Marcel Wintels, voorzitter van het college van bestuur van Fontys Hogescholen, voorspelde in dezelfde radio-uitzending dat de invoering en het maken van dergelijke examens vele jaren zal duren en dat het een kostbare zaak is. Toch is hij er een groot voorstander van. Ook de voorzitter van de Hbo-raad, Thom de Graaf, noemde de voorstellen ‘heel ingrijpend’, maar hij liet weten dat alle hogescholen erachter staan. Er wordt gewerkt aan een plan om de nieuwe examinering in te voeren.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.