• blad nr 11
  • 9-6-2012
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Ouders moeten eerst eigen kind helpen

Het is veel belangrijker dat ouders hun eigen kind helpen, dan dat ze hand-en-spandiensten verrichten in de school.

Driekwart van de schooldirecteuren vindt het belangrijker dat ouders hun kind thuis helpen bij het huiswerk, dan dat ze op school bijvoorbeeld leesouder zijn. Dat inzicht blijkt in de loop der jaren gegroeid: van tweederde naar driekwart van de schoolleiders.
Onderzoeksbureau Ecorys enquêteerde schoolleiders en ouders, maar vreemd genoeg overlappen de antwoorden elkaar op één punt helemaal niet. Zo zegt driekwart van de scholen dat ze lesmateriaal meegeven aan de ouders voor gebruik thuis, terwijl slechts een kwart van de ouders zegt lesmateriaal voor thuis mee te krijgen. Waar blijft dan al dat lesmateriaal, of zeggen de schoolleiders maar wat? Zeker is dat meer dan de helft van de ouders vindt dat de school meer zou kunnen doen om hen bij het onderwijs en het leren van hun kind te betrekken.
Uit de enquête blijkt dat steeds meer ouders doorhebben dat het belangrijk is hun kind dagelijks voor te lezen. Voor de echte liefhebbers is er op Facebook de pagina ‘oudersenschoolsamen’ aangemaakt. Wie daarop klikt, zal merken dat er nog veel meer onderzoek is gedaan naar de samenwerking tussen school en ouders. Plus dat het aantal onderwerpen waarover je met elkaar van gedachten kunt wisselen eindeloos groot is. Het is alleen de vraag of dit Facebook-initiatief van het ministerie van Onderwijs de betrokkenheid van ouders zal vergroten. Het zit er dik in dat deze pagina vooral bezocht wordt door ouders die al actief bezig zijn op school en met hun kind. Zelfs het invullen van een enquête van Ecorys vraagt al een bepaalde betrokkenheid. Op veel scholen zal nog steeds het ouderwetse huisbezoek de enige oplossing zijn om ouders te betrekken bij de school.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.