• blad nr 11
  • 9-6-2012
  • auteur J. van Aken 
  • Aan de telefoon

 

Scholen schieten niet veel op met gratis onderwijs

Aan de telefoon: Beatrice Boots

De PvdA en de FME, werkgeversorganisatie voor de technologische industrie, willen techniekopleidingen gratis maken. Beatrice Boots, woordvoerder van het Platform Bèta Techniek, denkt dat er goedkopere manieren zijn om studenten tot een technische studie te verleiden.

Wat vindt het Platform Bèta Techniek van techniekopleidingen zonder collegegeld?
“De vraag is of het de beste aanpak is. Je kunt zeggen: mensen die moneywise kijken, hoeven voortaan niet te betalen wat mogelijk leidt tot meer instroom. Het kan zijn dat je een groep leerlingen bereikt die bètavakken volgen op de middelbare school maar nu niet die richting kiezen. Anderzijds zie je dat de aanpak van het Platform Bèta Techniek werkt. Door instellingen te stimuleren het techniekonderwijs aantrekkelijker te maken, stijgt het aantal aanmeldingen. De afgelopen jaren is het aandeel techniekstudenten in het hoger onderwijs van anderhalf naar twee op de tien studenten gegaan. Maar het potentieel op havo en vwo kan nog beter benut worden. Op veel middelbare scholen hebben vier op tien leerlingen een bètaprofiel. Dat zou een goede verdeling zijn gezien de vraag op de arbeidsmarkt. Tot 2016 is er een tekort van ruim 155.000 technici en moeten er jaarlijks zo’n 30.000 worden opgeleid. Dat beleid voortzetten, is een structurele oplossing die minder geld kost.”

Zijn scholen geholpen met deze plannen?
“Instellingen hebben, denk ik, niet het idee dat ze er veel mee opschieten. Als het aantal studenten ineens snel zou stijgen, hebben ze een probleem: gebrek aan lokalen en docenten. De Universiteit Delft zegt bijvoorbeeld dat ze niet te snel wil groeien, daar is de kwaliteit niet bij gebaat. Bovendien is het de vraag of mensen die afkomen op een gratis techniekstudie ook daadwerkelijk in die sector gaan werken. Constante groei is beter voor instellingen.”

Collegegeldvrije techniekopleidingen kosten 180 miljoen, gaan de werkgevers dat betalen?
“Dat is een lastig punt, want bedrijven investeren al veel. Ze financieren techniekprogramma’s in het voortgezet onderwijs, werken samen met het mbo, hbo en universiteiten en bieden stageplaatsen. Ook verstrekken ze zelf al beurzen aan studenten, via de Topsector Chemiebeurs bijvoorbeeld. Ze zullen niet staan te springen als de overheid of opleidingen geld komen halen.”

Wat is het alternatief?
“Een andere optie is binnen het huidige bekostigingssysteem te kijken. Instellingen zijn meer geholpen met een wat hogere bijdrage voor techniekstudenten. Door apparatuur, grote lokalen en lage studentaantallen hebben ze hogere kosten. Een structurele aanpassing van de bestaande bekostiging ten faveure van techniek kost grosso modo minder geld dan gratis onderwijs.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.