• blad nr 11
  • 9-6-2012
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Een opstand tegen excellentie

‘Meld je niet aan als excellente school.’ Deze oproep deed basisschooldirecteur Els Rozema op de site van de Besturenraad. Scholen kunnen zich tot en met 20 juli aanmelden als ‘excellente school’. Rozema is bang dat er met dit predicaat scheve concurrentie komt.

De Johannes Postschool, waarvan Rozema directeur is, staat in Hazerswoude-Dorp. Dat plaatsje in Zuid-Holland telt drie scholen. Volgens de inspectie doen alle drie de scholen het goed. “Wij zijn nu op een leuke, gezonde manier concurrenten van elkaar”, zegt Rozema. “Stel, mijn school krijgt het predicaat ‘excellent’, wat gebeurt er dan? Nu kiezen ouders nog op basis van sfeer en denominatie. Zodra mijn school als enige in het dorp excellent is, kiezen ouders op basis van dat predicaat, dat is jammer. Wij leven al in zo’n papieren wereld. Laat ouders kiezen voor een school omdat zij daar een goed gevoel bij hebben, niet omdat een of andere site zegt dat die school excellent is.”
Uit onvrede over het initiatief dat voortvloeit uit de actieplannen Basis voor presteren (basisonderwijs) en Beter presteren (voortgezet onderwijs) van minister Marja van Bijsterveldt, roept Rozema scholen op zich niet aan te melden als excellente school. Dat kan namelijk tot en met 20 juli. Volgens de demissionaire minister kunnen scholen zich met het predicaat onderscheiden van andere scholen. ‘Door scholen die bijzondere prestaties leveren extra te belichten en deze scholen een voorbeeldfunctie te geven binnen de sector, wordt een bijdrage geleverd aan verbetering van de onderwijskwaliteit’, laat het ministerie van Onderwijs weten in een persbericht.
Een jury onder voorzitterschap van oud-Onderwijsraadvoorzitter Fons van Wieringen benoemt eind november de excellente scholen in basisonderwijs en in de categorieën vmbo, havo en vwo. De selectie gebeurt op basis van vijf criteria: resultaten, visie, zelflerend vermogen, de omstandigheden waaronder de school werkt en de wijze waarop een school zich onderscheidt, en de vormende taak van een school. Scholen die het predicaat dit jaar niet krijgen, ontvangen tips voor verbetering.

Wantrouwen
Rozema heeft vanuit haar bestuur positieve reacties ontvangen op haar oproep. In de Volkskrant krijgt zij bijval van Herman Godlieb, directeur in Nieuwe Pekela en medeoprichter van de actiegroep Red het basisonderwijs, die zich keert tegen de afrekencultuur. ‘Dit instrument leidt weer tot een ongezonde focus op alleen maar resultaten, terwijl een school zoveel meer is. Een goed pedagogisch klimaat: hoe stel je dat objectief vast? Laat de politiek ervoor zorgen dat alle scholen in Nederland excellent worden’, zegt hij.
Leraar van het jaar in het basisonderwijs, Martin Bootsma, is jurylid geworden van de excellente scholen: ‘De inspectie wijst alleen maar zwak of voldoende aan; een vrij negatieve benadering’, zegt hij in de Volkskrant. ‘Dit stimuleert scholen van elkaars goede ervaringen te leren.’
De Johannes Postschool zal in ieder geval geen excellente school worden. Directeur Rozema: “Ik vind het hele predicaat een motie van wantrouwen.”

{noot}
Toch aanmelden als excellente school? Het kan op www.rijksoverheid.nl, ga naar het ministerie van Onderwijs.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.