• blad nr 11
  • 9-6-2012
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Scholen snoeien fors in personeel

Dit schooljaar zijn er zo’n negenduizend fulltime banen verdwenen in het onderwijs ten opzichte van 2010-2011. De daling van het aantal banen gaat opvallend veel sneller dan de terugloop van het aantal leerlingen. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs.

Zo daalde het aantal kinderen in het basisonderwijs met 1,1 procent, maar nam het personeelsbestand veel harder af, namelijk met 4,3 procent. Samen stuurden 6565 scholen ruim 4500 fulltime leerkrachten naar huis. Helemaal verbazingwekkend is dat ondanks een leerlingstijging in het voortgezet onderwijs de middelbare scholen toch ruim 1800 fulltimers minder in dienst namen. In het mbo zijn 0,8 procent minder leerlingen, maar verdwenen ruim 1200 banen, dat is 3,2 procent van het totaal.

Nul personeelsleden
De personeelscijfers per school in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs verschenen eind mei. Niet van alle scholen zijn de cijfers beschikbaar, zo blijkt uit het overzicht van het ministerie. Onduidelijk is of deze niet zijn aangeleverd of niet verwerkt. Zo telt het Albeda College volgens de cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs in 2011 nul personeelleden, terwijl dat er vorig jaar bijna 2000 waren. Het Roc van Twente heeft volgens de statistieken al drie jaar geen personeel in dienst. Alle scholen met ontbrekende cijfers zijn hier niet meegeteld; uiteindelijk bleef in elk sector ongeveer 90 procent van de scholen over met personeelsaantallen over de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012. Samen schrapten zij ruim 8800 fulltime banen.
De precieze oorzaken van de daling zijn op dit moment onbekend. In het basisonderwijs speelt krimp natuurlijk een rol, maar de banenreductie is veel hoger dan de 1,1 procent krimp van dit moment rechtvaardigt. Wel is bekend dat een deel van de krimpscholen in voorgaande jaren te laat heeft gereageerd op de afname van het aantal leerlingen en nu dus meer mensen moet ontslaan om de begroting op orde te krijgen. Volgens de PO-raad hebben scholen daarnaast te maken met sluipende bezuinigingen doordat kosten van onderhoud en leermiddelen harder stijgen dan de subsidie.

Meer werk
De oorzaak van de banendaling in het voortgezet onderwijs – terwijl het leerlingenaantal stijgt – is zeker verrassend en de oorzaak mistig. Lukt het niet om leraren wiskunde of Duits te vinden? Bezuinigen scholen door de klassen voller te maken? Voor het voortgezet onderwijs betekent de combinatie van banenverlies met leerlinggroei in elk geval dat er meer werk moet worden verzet met minder mensen. Datzelfde geldt voor het speciaal onderwijs waar vooral in het voortgezette deel de leerlingenaantallen groeien, maar er toch ruim achthonderd banen zijn geschrapt.

leerlingen banen aantal banen
po totaal -1% -4,5% -5.808
• bao -1,1% -4,3% -4.574
• sbao -3% -5,3% -411
• so/vso 1,6% -3,9% -823
Vo 1% -2,3% -1.832
Mbo -0,8% -3,2% -1.225

totaal -8.865Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.