• blad nr 10
  • 26-5-2012
  • auteur . Overige 
  • Juridische rubriek

 

Een vrije dag of toch niet?

Voor de zomervakantie ontvangen wij vaak vragen over hoe het zit met de jaartaak in het onderwijs, inzetbaarheid van deeltijders en opbouw van compensatieverlof. De reden daarvoor is terug te vinden in de cao primair onderwijs, die bepaalt dat werkgever en werknemer vóór de zomervakantie afspraken dienen te maken over het aantal lesuren en behandeltaken.
In deze situatie gaat het om meester Theo die graag compensatieverlof wilde opnemen, maar zijn werkgever deed daar nogal moeilijk over.
Uit het jaarrooster van meester Theo bleek dat hij meer lesuren draaide dan de toegestane 930 uur. Hij heeft dus nog compensatieverlof tegoed. Dit legt hij voor aan zijn werkgever. De reactie van zijn werkgever is niet het antwoord waar hij op zat te rekenen. Die deelt hem mee dat ´er geen ruimte is om compensatieverlof op te nemen, want de werkgever kan geen vervanging regelen´. Kan dit zomaar, vraagt meester Theo zich af. Reden voor hem om contact op te nemen met de AOb. Van de AOb krijgt hij het volgende te horen.
Op basis van de bepalingen in de cao heeft meester Theo recht op compensatieverlof als hij meer uren wordt ingeroosterd dan zijn maximale jaartaak. Voor een fulltimer is de maximale jaartaak 1659 uur, waarvan maximaal 930 uur lesgebonden. Voor deeltijders geldt dit naar rato. Een werknemer heeft het recht om maximaal 131 uur boven de algemene arbeidsduur te worden ingeroosterd, tenzij het dienstbelang zich hiertegen verzet en/of dit recht leidt tot verdringing van werkgelegenheid. Deze extra ingeroosterde uren worden binnen hetzelfde schooljaar gecompenseerd in verlof, zodat de jaartaak uiteindelijk niet boven de 1659 uur uit komt.
Nu meester Theo komend schooljaar meer lesuren is ingeroosterd dan de maximale 930 uur is het antwoord ´er is geen ruimte´ van zijn werkgever, in ieder geval niet correct. Volgens de cao moet meester Theo met zijn werkgever voor de zomervakantie afspraken maken over opname van het compensatieverlof. Komen zij er niet uit wanneer precies het verlof wordt opgenomen, dan beslist de werkgever.
Enigszins gerustgesteld besluit meester Theo zijn verzoek om compensatieverlof op te nemen nog maar eens aan zijn werkgever voor te leggen, dit keer met het advies van de AOb in zijn achterhoofd. Na deze tweede poging krijgt meester Theo het heugelijke bericht dat hij zijn compensatieverlof kan opnemen.

Imane Talhaoui, juridische dienst AOb

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.