• blad nr 10
  • 26-5-2012
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Bijeenkomst voor conciërges

De werkgever maakt met het onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden en/of behandeltaken schriftelijk afspraken over de taken die uitgevoerd moeten worden, maar ook over de individuele scholingsuren. De AOb kan tips geven en vragen beantwoorden.
Vragen die veel gesteld worden zijn:
- Wanneer heb ik recht op compensatieverlof en wanneer moet ik dat opnemen?
- Ik krijg er als conciërge steeds meer taken bij, past dit binnen mijn normjaartaak?
- Hoe zit het met mijn scholingsuren?
- Ik krijg mijn normjaartaak pas na de zomervakantie, klopt dat?

Op deze informatieve bijeenkomst is er ook ruimte om vragen te stellen. Daarnaast is er de mogelijkheid gebruik te maken van het juridisch spreekuur.
Niet-leden kunnen ter plekke lid worden.
Na de bijeenkomst is er een broodmaaltijd. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden vóór 13 juni via www.aobevents.nl

Datum: woensdag 20 juni
Tijd: van 16.00 tot 17.30 uur
Plaats: Aristo Zalen, Teleportboulevard 100, 1043 EJ Amsterdam

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.