• blad nr 10
  • 26-5-2012
  • auteur W. Dresscher 
  • Kleine column

 

De volgende uitdaging

In krap twee maanden tijd kan er veel veranderen. De vorige column die ik voor het Onderwijsblad schreef, stond geheel in het teken van onze acties tegen het kabinet-Rutte. Inmiddels is alles anders: de gedoogcoalitie van de rechtse partijen is geklapt en ChristenUnie, D66 en GroenLinks zorgen ervoor dat premier Rutte en minister De Jager niet voor schut staan in Europa. Aan die steun hing echter wel een prijskaartje: de bezuinigingen op het passend onderwijs moesten van tafel. En dat kon worden bekostigd met de middelen die gereserveerd stonden voor prestatiebeloning.
Met andere woorden: Geen bonus, maar banen. Datgene waarvoor we met elkaar in de afgelopen maanden actie voerden, is bereikt. Zeker nu er half mei een brief van de minister naar de Eerste Kamer ging waarin werd meegedeeld dat scholen hun ontslagaanzegingen kunnen intrekken omdat er opnieuw moet worden onderhandeld tussen ministerie, werkgevers en personeel. Leden die hierover geen bericht krijgen van hun school, moeten zich bij ons melden en dan maken wij er werk van.
Een enkele journalist was er als de kippen bij om niet de acties maar de politieke situatie en doorrekening van de kosten van prestatiebeloning aan te wijzen als belangrijkste argument om de plannen te wijzigen. En natuurlijk: het zou al te ijdel zijn te denken dat de gewijzigde machtsverhoudingen geen rol hebben gespeeld bij het terugdraaien van de bezuinigingen en het schrappen van de proef met prestatieloon.
Maar het onderwijspersoneel heeft Den Haag wel de weg gewezen: anderhalf jaar hebben we met elkaar gepleit voor invoering van passend onderwijs zonder de bezuinigingen. Anderhalf jaar hebben we laten weten dat de proeven met prestatiebeloning op deze manier geen draagvlak hadden in het onderwijs. En we staakten om onze visie kracht bij te zetten: met 50 duizend collega’s vulden we de Amsterdam Arena voor de grootste onderwijsmanifestatie ooit. Dat is iets waar we heel erg trots op moeten zijn.
Toch mogen we niet op onze lauweren rusten, want de verkiezingen staan voor de deur. Hoe zorgen we ervoor dat een volgend kabinet de problemen in het onderwijs te lijf gaat met een grondhouding die wel constructief is? Het antwoord op die vraag heb ik eigenlijk al gegeven: door constructief te blijven zolang dat kan. Ons uitgangspunt is de afgelopen maanden nooit de confrontatie op zich geweest. Het ging ons steeds om het onder de aandacht brengen van de andere optie. De verschillende programmacommissies kregen daarom al een brief met ideeën en suggesties voor de komende verkiezingen: over de leraar die zijn vak terug wil, over de school als plezierige werkomgeving en over dat nog twee jaar nullijn echt niet kan. Meer weten? De brief staat op onze website (www.aob.nl). Daarnaast staan we altijd open voor suggesties: de AOb is er voor uw belangen en heeft u ook nodig om onze wensen kracht bij te zetten. We zullen de komende tijd dan ook beslist weer een beroep op u doen.

Walter Dresscher, voorzitter AOb

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.