• blad nr 10
  • 26-5-2012
  • auteur A. Moerman 
  • de Vereniging

 

Keuzepensioen trekt volle bak

Wie even googelt op 'ABP Keuzepensioen' krijgt antwoord op elke denkbare vraag. Niettemin liep eind april in Groningen de grote theaterzaal van het MartiniPlaza helemaal vol op een voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp.

“Vorig jaar hadden we op drie bijeenkomsten al 450 mensen. We rekenden dit jaar op hooguit honderd. Maar het liep meteen storm bij de aanmelding, zodat we nog snel een grotere zaal moesten huren”, vertelt Marjan Dijkema, hoofdbestuurder van de AOb in rayon Noord. “Je zou denken dat we vorig jaar de hele doelgroep 'op de koffie' hadden gehad. Dat was dus blijkbaar niet zo.”
Die doelgroep bestaat uit iets meer dan 3000 mensen die geboren zijn tussen 1947 en 1954. De aanmeldingen bleven tot het laatste moment binnenkomen. De zaal was geschikt voor 350 mensen. Er moesten stoelen worden bijgezet. “Dat doet ons wel goed, hoor, dat je iets organiseert waar zo'n grote behoefte aan is. Er is ook zo veel gaande rondom de pensioenen. Dat geeft blijkbaar de behoefte om ook buiten internet informatie in te winnen en vragen te stellen”, meent Dijkema, die Eric Schenkel van het ABP had genodigd omdat hij het zo mooi en goed kan uitleggen.

Krimpregio
Het ABP Keuzepensioen houdt in dat tusssen je zestigste en zeventigste levensjaar 'aan de pensioenknoppen kunt draaien' zoals dat het beste bij je past. Langer doorwerken en later meer pensioen. Of eerder stoppen en tot je 65ste meer pensioengeld van het ABP ontvangen omdat je dan nog geen recht op aow hebt. Hoe zit het met het nabestaandenpensioen? En hoe gaat het dan als je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt? Of als je bent gescheiden? Kortom, vragen, vragen en nog meer vragen.
Behalve onzekerheid en onduidelijkheid ziet Dijkema nog een andere verklaring voor de grote toeloop. “We zitten hier in een krimpregio met een vergrijsd lerarenbestand en veel reorganisaties. Vanuit de organisaties ervaren de oudere leraren nogal wat druk om van de mogelijkheden gebruik te maken. Ze voelen - hoe zal ik het eens vriendelijk zeggen – ‘enige zachte dwang’ om ruimte voor de jongere collega's te maken.”

Greep uit de kas
Onvermijdelijk zijn de algemene vragen en het grote ongenoegen rond de pensioenen. Over het uitblijven van de jaarlijkse indexatie, de aangekondigde korting, de dekkingsgraad en uiteraard komt de ‘greep in de ABP-kas’ langs. Bij dit laatste gaat het over de drastische verlaging van de pensioenpremies in de jaren negentig. Daardoor zouden er nu miljarden te weinig in kas zitten waardoor de dekkingsgraad te laag is. “Dat onderwerp blijft terugkomen. Heel even dachten we dat niemand de kwestie zou aanroeren, maar uiteindelijk stond er toch nog iemand op. Schenkel wist goed uit te leggen dat die verlagingen destijds verstandig leken. Ze kwamen langs democratische weg en volgens de regels tot stand”, legt Dijkema uit. “We kregen zoveel positieve reacties na afloop dat we komend najaar nog zo'n bijeenkomst willen organiseren. Een kleine moeite, we nodigen gewoon Schenkel nog een keer uit.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.