• blad nr 10
  • 26-5-2012
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Verkiezing op AOb-congres 29 september De Beste Onderwijs Werkgever

Voor de klas staan is een moordbaan, maar op welke school zou jij het liefst willen werken? De ene of de andere werkgever maakt namelijk nogal verschil. Is er voldoende ruimte om eigen accenten te leggen, wordt er geluisterd naar de werkvloer? Beperkt de nascholing zich tot een schamel budget of maakt een schoolbestuur veel werk van nascholing?

Al die vragen en nog veel meer kwamen aan de orde bij de verkiezing van de Beste Onderwijswerkgever, een initiatief van de Docentenbank, het GITP, de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement en DUO Onderwijsonderzoek. Duizenden personeelsleden vulden de enquête in waaruit negen scholen tevoorschijn kwamen die er bovenuit staken. Deze scholen werden extra doorgelicht, zodat er nu zes genomineerden over zijn: twee per sector primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Op het AOb-congres Meesterlijk Onderwijs wordt op zaterdag 29 september bekend welke scholen zich volgens de jury de beste werkgever mogen noemen.
:De genomineerden
Primair onderwijs
Basisschool Deken van Hout, Asten
Deze Limburgse basisschool met 320 leerlingen en ongeveer dertig mensen personeel zet stevig in op opbrengstgericht werken. De Cito-score ligt daardoor ruim boven het gemiddelde. De school geeft medewerkers veel ruimte voor ontplooiingsmogelijkheden en talentontwikkeling. De schoolleider formuleert de doelen goed en weet de school goed te betrekken bij het tot stand brengen van veranderingen.
Montessorischool Steigereiland, Amsterdam
Een vernieuwingsschool in een nieuwe wijk van Amsterdam. Begon in 2005 met negen leerlingen en telt er nu 565. Veertig personeelsleden. Bij eigen onderzoek onder personeel en ouders krijgt de school steeds hoge cijfers. De medewerkers zijn erg tevreden over functioneringsgesprekken en de mogelijkheden voor nascholing. De opbrengsten worden goed gevolgd en het zorgplan is stevig neergezet.
Voortgezet onderwijs
Altena College, Sleeuwijk
Een school voor vmbo-tl, havo en vwo in het Brabantse Sleeuwijk. Ruim 1300 leerlingen en 130 personeelsleden. De school investeert veel in ict en heeft een eigen interpretatie van de functiemix gemaakt waardoor elke docent voor promotie naar een hogere schaal in aanmerking komt. Het personeel is mijn werkkapitaal, zegt de schoolleider.
Maaswaal College, Wijchen
Een brede scholengemeenschap vmbo-havo-vwo in het Gelderse Wijchen. Verdeeld over twee gebouwen telt de school ruim 2200 leerlingen en bijna 260 personeelsleden. Er is een goede begeleiding van jonge docenten. Met een gesprekkencyclus worden de ontwikkelingsmogelijkheden van alle personeelsleden in kaart gebracht.
Mbo
Cingel College, Breda
Het Cingel College is een onderdeel van roc West-Brabant en verzorgt opleidingen voor horeca en toerisme. Het verder ontwikkelen van personeel en management is een van de hoofdpunten van het beleid van de opleiding voor 2012. Er is een ruim nascholingsbudget. Er worden extra mensen aangenomen om nieuwe opleidingen te ontwikkelen en daarvoor scholing te volgen.
Roc Menso Alting, Zwolle
Een gereformeerd roc met opleidingen voor de zorg, welzijn en economie. Eens in de drie jaar wordt van elk team een ‘foto’ gemaakt met enquêtes en diepte-interviews, waaruit verbeteracties worden geformuleerd. Voor het personeel goede promotiekansen van schaal LB naar LC.
[kadertje met logootjes]
De initiatiefnemers van de Beste Onderwijs Werkgever willen een positieve impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijsvak door goed onderwijs-werkgeverschap zichtbaar te maken en te stimuleren. Ronald Plasterk, juryvoorzitter van 2010, benadrukte vorig jaar bij de prijsuitreiking het belang van goed werkgeverschap in het onderwijs voor goede leerresultaten van de school.

De Docentenbank Holding, organisatie op het terrein van werving & selectie in het Nederlandse onderwijs.
www.docentenbank.nl

GITP, het grootste bureau voor human resource management in Nederland
www.gitp.nl

De Nederlandse School voor Onderwijsmanagement, een samenwerkingsverband tussen de universiteiten VU, UvA, Katholieke Universiteit Nijmegen, Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht.
www.nso-onderwijsmanagement.nl

DUO Onderwijsonderzoek, een marktonderzoekbureau voor gedegen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek in onder meer het onderwijs.
www.duo-onderwijsonderzoek.nl

Meer informatie op www.besteonderwijswerkgever.nl

De jury bestaat uit Fons van Wieringen (voormalig voorzitter Onderwijsraad), Coen Free (voorzitter cvb Koning Willem I, winnaar beste onderwijswerkgever 2011), Marianne Heeremans (burgemeester Heemstede) en Walter Dresscher (voorzitter AOb)

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.