• blad nr 10
  • 26-5-2012
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

Koopkracht onderwijspersoneel zwaar in de min 

Nullijn pakt negatiever uit

Juf Marieke, leraar Engels Gerard, conciërge Karel en leraar Nederlands Francien gingen er in 2011 meer op achteruit dan verwacht. De prijzen stegen harder, de pensioenpremie ging omhoog en: het onderwijs zat op de nullijn. Wanneer in 2012 het salaris weer niet stijgt, gaat de koopkracht van onderwijspersoneel opnieuw per maand met tientjes tegelijk achteruit. Niet doen, zegt de AOb daarom tegen het demissionaire kabinet.

Tientjes per maand scheelt het. Het Nibud maakte vorig jaar in opdracht van de AOb tientallen koopkrachtplaatjes van stellen en alleenstaanden in het onderwijs. Dit jaar liet de AOb dat weer doen. Het wordt duidelijk dat bijna al het onderwijspersoneel nog minder te besteden had dan verwacht. De inflatie was hoger en ook de pensioenpremies stijgen. Juf Marieke leverde geen 39 euro per maand in, maar 60 euro. En leraar Gerard geen 72, maar 112 euro.
Wanneer de nullijn blijft, ziet het er voor 2012 somber uit. Ook dan gaan bijna alle mensen in het onderwijs er weer op achteruit. De enige mensen in het onderwijs die hun koopkracht op peil houden, zijn degenen die een salarissprong maken door het Convenant Leerkracht en naar een hogere schaal gaan. Maar was het niet juist de bedoeling van dat convenant dat het onderwijs aantrekkelijker zou worden?
AOb-voorzitter Walter Dresscher noemde de nullijn vorig jaar al ‘georganiseerde diefstal’. Als de nullijn in de komende jaren wordt doorgezet, wordt het beroep van leraar onaantrekkelijk, voorspelt hij nu. “Het onderwijs blijft op deze manier achterlopen. Het is niet vreemd dat veel jonge en bevlogen mensen eerder zullen kiezen voor een baan in het bedrijfsleven als de arbeidsvoorwaarden daar zoveel beter zijn.”
Toch lijkt de Kunduz-coalitie (VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, D66) erop aan te sturen om de nullijn voor overheid en onderwijs langer te handhaven. Een heel klein lichtpuntje kan de onduidelijke maatregel zijn die in het stabiliteitsprogramma is opgenomen onder het kopje ‘loonmatiging’. Voor onderwijs staat daar de volgende investering: ‘In overleg met de sector zal 75 miljoen extra worden uitgetrokken om de kwaliteit van leraren en schoolleiders te versterken.’
Onduidelijk is voorts hoe het demissionaire kabinet of een nieuwe coalitie zal omgaan met de jongste gemeente-cao. Daarin is net een loonstijging afgesproken 2 procent, die overigens deels gefinancierd wordt in ruil voor minder overwerkvergoedingen. Het kabinet zet werkgeversorganisatie VNG en de ambtenarenbonden onder druk om alsnog een nullijn door te voeren. De VNG voelt er niets voor om op het akkoord terug te komen, Abvakabo-bestuurder Bert de Haas vindt dat een verstandig besluit. ‘Het akkoord bevat een verantwoord pakket aan maatregelen waarmee de sector en werknemers sterker deze crisis doorkomen.’

{noot}
Het volledige Nibud-rapport met tientallen voorbeeldberekeningen voor verschillende gezinssituaties kunt u vinden op www.aob.nl


[voorbeelden van vorig jaar weer gebruiken, nu niet met stijging nettoloon en zo, alleen koopkracht per jaar, wel de beschrijvingen meenemen, alleen tabellen veranderen]

verwacht 2011 werkelijk 2011 verwacht 2012

Juf Marieke
koopkracht -1,6% -€ 39 -2,5% -€ 60 -2,9% -€ 70

Leraar Engels Gerard
koopkracht -1,6% -€ 74 -2,5% -€ 114 -2,7% -€ 122

Conciërge Karel
koopkracht -1,5% -€ 51 -2,3% -€ 80 -1,9% -€ 66

Leraar Nederlands Francien
koopkracht -1,0% -€ 39 -1,8% -€ 72 -1,% -€ 38


Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.