• blad nr 10
  • 26-5-2012
  • auteur . Overige 
  • Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsoverzicht

Openbare basisschool West in Capelle stopt definitief met het Leonardo-onderwijs voor hoogbegaafden. De komende twee jaar blijven de kinderen nog wel in een aparte klas. Daarna komen slimme leerlingen in een doodnormale groep. Het Leonardo-onderwijs, bedoeld voor kinderen met een IQ van 130 of hoger, was nog redelijk nieuw op de Capelse school. Begin 2009 werden de eerste twee klassen opgericht. Vanwege grote financiële problemen van stichting Opock wordt volgende maand de stekker eruit getrokken. Hoogbegaafde kinderen die zich nu inschrijven op de Capelse school komen na de zomer weer als vanouds in een normale klas. “Het is belangrijk dat ze met hun leeftijdsgenootjes leren omgaan. Dat zullen ze in het echte leven ook moeten”, vindt de nieuwe directeur van Opock, Frank Peze, die toch al geen voorstander van aparte klassen met slimme kinderen was. “In aparte groepen is de kans groter dat de kinderen in een isolement raken.”
AD/Rotterdams Dagblad, 21 mei

{cijfer}
10
De gemeente Heerenveen schrapt de komende tien jaar een derde van de bestaande schoollocaties. Het verdwijnen van tien van de 31 basisscholen is nodig vanwege een dalend kindertal en hoge stook- en onderhoudskosten van de verouderde gebouwen.
Leeuwarder Courant, 15 mei

In Amsterdam-Zuid heeft een groep hoogopgeleide ouders het initiatief genomen zijn kinderen aan te melden voor de Fiep Westendorpschool, een zwarte basisschool in Slotervaart, een stadsdeel verderop. Volgens het Kenniscentrum Gemengde Scholen is het voor het eerst dat een groep hoogopgeleide ouders kiest voor een zwarte school die verder ligt dan de eigen buurt.
Metro, 14 mei

De dorpsraad van Kats wil dat de gemeente Noord-Beveland het verzoek van onderwijskoepel Nobego om de school in Kats te sluiten, verwerpt. In een brief aan het college vraagt de dorpsraad of de gemeente Nobego kan bewegen het verzoek in te trekken. Nobego handelt in strijd met de wet, stelt de raad, door eenzijdig en zonder overleg te bepalen dat de Prinses Margrietschool geen toekomst meer heeft en na de zomer van 2013 dicht moet. Het optreden van het schoolbestuur heeft de Katse school leerlingen gekost, terwijl de Prinses Margrietschool nog nooit onder de opheffingsnorm van 23 leerlingen heeft gezeten.
Provinciale Zeeuwse Courant, 12 mei

School het Nieuwe Eemland in Amersfoort zal een havo-scholiere met een rekenstoornis niet toestaan tijdens de eindexamens gebruik te maken van een zogeheten formulekaart. Dat meldt bestuursvoorzitter Lex van de Haterd. De scholiere heeft dyscalculie waardoor ze geen rekenkundige formules kan onthouden. Met de toepassing ervan heeft ze geen problemen. Al sinds het eerste jaar gebruikt ze de formulekaarten bij tentamens wiskunde A en economie. Volgens een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling in deze zaak discrimineert de school hiermee. Volgens het ministerie van Onderwijs is het gebruik van de kaart tijdens examens niet toegestaan. Kennis van de formules behoort tot de exameneisen.
De Gooi- en Eemlander, 12 mei

{op velletje}
Volgens psycholoog Laura Batstra (38) van de Rijksuniversiteit Groningen is de ‘aandachtsstoornis adhd’ geen hersenziekte, zoals algemeen wordt aangenomen. Het is niets meer dan een omschrijving voor problematisch, hyperactief en ongeconcentreerd gedrag, zegt Batstra. In plaats van kinderen medicijnen voor te schrijven, zoals op grote schaal gebeurt, zouden zij gedragstherapie moeten krijgen. Ouders en leerkrachten moeten bovendien worden geholpen bij de opvoeding en begeleiding.
Batstra’s conclusies, verwoord in haar onlangs verschenen boek ‘Hoe voorkom je adhd? Door de diagnose niet te stellen’ lokken hevige reacties uit. Ouders van kinderen met adhd, verenigd in oudervereniging Balans, voelen zich miskend. Verontwaardigde kinderpsychiaters houden vast aan de stelling dat adhd wel degelijk een neurobiologische afwijking is die met medicatie kan worden behandeld.
Elsevier, 12 mei

{op velletje}
De Osse scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs hebben allemaal te maken met haat-tweets, maar weigeren stuk voor stuk om politieagent te spelen. “We zitten met het dilemma dat we onze leerlingen niet de indruk willen geven dat we ze op Twitter ook al in de gaten houden”, zegt Mondriaan-docent Jos de Louw. “Maar als leerlingen personen in diskrediet brengen, dan moeten we daar wel iets mee.”
Brabants Dagblad, 9 mei

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.