• blad nr 10
  • 26-5-2012
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Minister Spies verrekent zich bij onderwijshuisvesting

Gemeenten geven ruim 100 miljoen minder uit aan schoolgebouwen dan minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken eerder aan de Tweede Kamer meedeelde. Dat schrijft zij in een brief om de bedragen te corrigeren. Al jaren is de klacht dat scholen te weinig besteden aan die schoolgebouwen. Volgens onderzoek zou dat 150 miljoen zijn, maar minister Spies komt nu tot de conclusie dat het gaat om 256 miljoen euro. In totaal krijgen gemeenten 1,6 miljard van het Gemeentefonds voor de schoolgebouwen, waarvan ze dus 256 miljoen aan andere zaken besteden. De onderbesteding van middelen is opmerkelijk, omdat volgens de AOb grote behoefte bestaat aan extra investeringen in educatie en onderwijshuisvesting, zoals het binnenklimaat en aanpassing aan nieuwe onderwijskundige eisen. In januari 2010 publiceerde de AOb het onderzoek en de website www.hoegulismijngemeente.nl waaruit bleek dat gemeenten gemiddeld maar 81 procent van hun inkomsten uit het Gemeentefonds voor scholen daadwerkelijk daar aan besteedde.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.