• blad nr 10
  • 26-5-2012
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Mbo-student voelt zich niet altijd veilig

Per semester zijn er zeker 10 duizend mbo-studenten die zoveel last hebben van agressie dat ze wegblijven of hun opleiding afbreken.

De veiligheid is voor mbo-studenten en docenten op veel punten verbeterd in de afgelopen tien jaar. Helaas meldt de Monitor Sociale veiligheid mbo 2011 dat vooral bij studenten op opleidingsniveau 1 en 2 het percentage slachtoffers van pesten of discriminatie sinds 2008 is toegenomen.
Volgens het Expertisecentrum Beroepsonderwijs, dat de tweejaarlijkse monitor uitvoert, kampt ruim 40 procent van de slachtoffers met meer of minder ernstige gevolgen vanwege psychisch-fysieke agressie. Ze krijgen problemen met leren, melden zich ziek of willen van opleiding veranderen. De Mbo-raad wijdt de toename aan het opnemen van digitale agressie bij het onderzoek. Maar de onderzoekers zeggen dat er ook zonder digitale agressie sprake is van een gestage stijging sinds 2004, nu 12 procent (1,5 procent hoger).
Ook het aantal diefstallen is hoger dan in 2006 en dat heeft te maken met de digitale spullen die tegenwoordig mee naar school genomen worden. Het onderzoek is gebaseerd op de ervaringen van 29 duizend studenten.
Het goede nieuws is dat ongeoorloofd verzuim in tien jaar met 40 procent is teruggedrongen. Ook het wapenbezit onder studenten komt nu nog hooguit op 1 procent, dat was 8 procent en het drugsgebruik is met 70 procent afgenomen.
Negatief is het dat zo’n 35 duizend tot 40 duizend studenten zich vaak niet erg veilig voelen in de directe omgeving van de school. ‘Uiteraard’, zo schrijven de onderzoekers, ‘lopen die studenten niet de hele dag met het zweet in hun handen, maar ze voelen zich gedurende een korte of langere periode duidelijk niet op hun gemak.’ De grootste risico’s lopen de studenten van niveau 1 in de vier grote steden.

Personeel
Onder de 8.300 personeelsleden die de enquête invulden, blijken veel medewerkers te zitten die een verkeerd beeld hebben van hun locatie. Ze hebben het gevoel dat diefstal en vandalisme is toegenomen, terwijl dat juist is afgenomen. Door die verkeerde beeldvorming voelen ze zich onveiliger dan nodig is.
Het psychisch-fysiek geweld is bij onderwijzend personeel sterk toegenomen, van 6,2 procent in 2006 naar 8,4 in 2011. Bij onderwijs ondersteunend personeel is het stabiel (5,4 procent). Wie lesgeeft op niveau 1 en 2 loopt extra risico.
In de vier grote steden krijgt personeel gemiddeld vaker te maken met agressie, dat geldt ook voor homoseksuele medewerkers. Jonge vrouwelijke medewerkers hebben meer te maken met seksuele intimidatie van studenten, maar collega’s worden ook vaak als agressor aangewezen. Door dit alles hebben zo’n duizend medewerkers stressklachten of willen stoppen met werken.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.