• blad nr 10
  • 26-5-2012
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Hogeschool Utrecht boet voor vertrekregeling na fusie

Hogeschool Utrecht levert 78 duizend euro aan rijksbijdrage in bij het ministerie van Onderwijs vanwege een bovenmatige ontslagvergoeding voor een voormalig bestuurder van Hogeschool Domstad, die vertrok toen beide instellingen op 1 september 2010 fuseerden.

De oud-bestuurder, Simone de Wit, ontving een vergoeding van 80 duizend euro in een stamrechtverzekering, en kreeg daarnaast voor 24.671 euro aan salaris doorbetaald tot eind 2010. Het ministerie van Onderwijs heeft die bedragen opgeteld en geconcludeerd dat de som ruim 78 duizend euro boven de kantonrechtersformule uitkomt.
De Hogeschool Utrecht legt zich neer bij de terugvordering. Bij de bepaling van de hoogte van de vertrekregeling heeft de hogeschool zich destijds onder meer gebaseerd op het aantal gewerkte dienstjaren in het onderwijs. In een reactie stelt HU-woordvoerder Inge Noordijk dat de hogeschool “met de kennis van nu” tot een andere interpretatie en daarmee een lager bedrag zou komen. Na het beëindigen van haar dienstverband, is De Wit door de Hogeschool Utrecht als externe ingehuurd voor losse projecten.
Bij de Eerste Kamer ligt een wettelijke normering voor bestuursbeloningen in de semipublieke sector. Daarin worden ontslagvergoedingen begrensd tot een maximum van 75 duizend euro. Met de wet wordt het bovendien mogelijk om teveel ontvangen vergoedingen direct bij (voormalige) bestuurders zelf terug te vorderen. Nu gebeurt dat nog bij de instelling.
De Eerste Kamer heeft de afgelopen maanden gewacht op een brief van de Raad van State. Het adviesorgaan was door de senatoren gevraagd om nog een keertje zijn licht te laten schijnen over het uiteindelijke wetsvoorstel, inclusief de amendementen waarmee de wet in de Tweede Kamer is verbouwd. Op 5 juni gaat de Eerste Kamer verder met het zogenoemde vooronderzoek

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.