• blad nr 10
  • 26-5-2012
  • auteur J. van Aken 
  • Aan de telefoon

 

Scholieren gaan gebukt onder aangescherpte exameneisen

Aan de telefoon: Alderik Oosthoek

Meer stress en onzekerheid zijn het gevolg van de nieuwe exameneisen, merkt scholierencomité Laks. “Daarnaast weet een kleine groep leerlingen nog steeds niet dat ze gemiddeld een voldoende moet halen”, zegt Alderik Oosthoek, algemeen bestuurslid en coördinator eindexamenklachtenlijn.

In november bleken leerlingen onvoldoende bekend met de aangescherpte exameneisen, en nu?
“Het ministerie van Onderwijs en het Laks hebben in december folders met de nieuwe exameneisen naar de scholen gestuurd. Via sociale media zijn er filmpjes verspreid. We denken dat de bekendheid nu stukken beter is, maar een kleine groep leerlingen weet nog steeds niet dat ze gemiddeld een voldoende moet halen. Vanochtend belde een scholier die pas twee maanden geleden van de aangescherpte eisen hoorde en er nu achter kwam dat ze daardoor haar diploma niet zou halen. Het is zorgelijk dat niet alle kandidaten op de hoogte zijn. Het ministerie en de scholen verwijzen voor informatie naar elkaar. Leerlingen zijn er de dupe van dat beide organisaties elkaar de zwartepiet toespelen.”

Leidt de eis om gemiddeld een voldoende te halen tot meer druk?
“Het geeft meer stress en onzekerheid over de slagingskans, merken we bij de klachtenlijn van het Laks. De NOS berichtte dat scholieren meer anti-stressmedicijnen kopen bij de apotheek. Het is vreemd dat jongeren die middelen nemen, dat geeft aan dat ze onder de aangescherpte eisen gebukt gaan.”

Maakt het Laks zich zorgen over de examenresultaten?
“Zeker, de VO-raad heeft berekend dat 18 duizend scholieren extra zouden zakken op basis van de resultaten van vorig jaar. Zelfs als leerlingen er rekening mee houden dat ze gemiddeld een voldoende moeten halen, zullen de examenresultaten minder zijn. Ook scholen maken zich zorgen. Wij kregen signalen van scholieren dat scholen in de meivakantie een extra programma aanboden om te voorkomen dat leerlingen zakken. Voor scholen is het niet wenselijk dat hun slagingspercentages dalen.”

Er waren nogal wat computerproblemen bij het afnemen van digitale examens. Beïnvloedt dat ook de resultaten?
“Er gaat inderdaad erg veel mis: computers vallen uit, de software hapert en er worden daardoor volledige klassen naar huis gestuurd. Die kandidaten moeten het examen op een later moment maken. Opnieuw eindexamen doen, heeft nooit een positieve invloed op het examenresultaat. Het is mogelijk dat die leerlingen extra te lijden hebben van de aangescherpte eisen.
De klachten nemen we mee bij de aloude normbesprekingen met het College voor Examens en Cito. Het is goed de nieuwe eisen na afloop te evalueren, zeker als meer scholieren gezakt zijn of veel stress ervaren.” (JvA)

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.