• blad nr 10
  • 26-5-2012
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Experimenten prestatiebeloning van de baan

Staatssecretaris Halbe Zijlstra trekt de stekker uit de experimenten met prestatiebeloning in het onderwijs. Ook de ingediende eerste lichting onderzoeken komt te vervallen.

Maandagmiddag 14 mei mailde het ministerie van Onderwijs een ‘vooraankondiging’ aan betrokken schoolbesturen. Daarin staat dat Zijlstra de voorafgaande vrijdag heeft besloten de experimentenregeling ‘in z’n geheel en op korte termijn’ in te trekken.
De schoolbesturen die al een aanvraag hebben ingediend, krijgen een tegemoetkoming voor de gemaakte kosten. Volgens het ministerie leverde de eerste ronde zo’n veertig aanvragen op.
Het onderzoeksprogramma stond de laatste tijd al op losse schroeven. In de Haagse begrotingsplannen was al de bezuiniging op passend onderwijs van tafel gehaald. Ook het besluit om prestatiebeloning te schrappen, is onderdeel van die plannen. De AOb, van meet af aan fel gekant tegen de experimenten, is blij dat het onderzoeksprogramma van de baan is.
Vanuit verschillende kanten klonk aanvankelijk nog het bericht dat de eerste ronde aanvragen in elk geval in behandeling zou worden genomen. Onderzoekers waren daarom nog tot het laatste weekend bezig om de voorstellen op tijd voor de deadline van half mei de deur uit te krijgen.
Een van hen is Melanie Ehren, verbonden aan de Universiteit Twente en betrokken bij de voorbereidingen voor een driejarig experiment met individuele prestatiebeloning bij Helicon Opleidingen. Zaterdag de 12de kreeg ze een mailtje van het Caop, de organisatie die de regeling uitvoerde voor OCW, met de mededeling dat het niet meer hoefde. De onderzoeker baalde er extra van omdat collega’s en scholen alles aan de kant hadden gezet om de deadline te halen. De aanvankelijke deadline van 1 april was eerder al met zes weken verlengd.
De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, kon die extra tijd goed gebruiken om het inspraaktraject af te ronden. Voor subsidieaanvragen was goedkeuring van de personeelsgeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad nodig. “We hadden al aangegeven dat bij ons de GMR-procedure nog niet afgerond zou zijn op 1 april. Volgens mij gold dat voor meer schoolbesturen”, aldus bestuursvoorzitter Wiely Hendricks.
Uiteindelijk besloot de personeelsgeleding geen akkoord te geven. De Haagse Scholen trok de aanvraag op het laatste moment in. “Voor ons is het besluit van de staatssecretaris niet meer van belang”, reageert Hendricks. “Maar als je nog wel een aanvraag had liggen, kan ik me voorstellen dat je dit niet leuk vindt. Er gaat heel veel tijd in zo’n onderzoeksvoorstel zitten.”
Zijlstra realiseert zich dat het bericht op een laat moment komt, meldt de OCW-mail aan de schoolbesturen. Maar tegelijkertijd ‘noopt de huidige economische en budgettaire situatie tot het kritisch bekijken van alle lopende trajecten en zijn stevige keuzen niet te vermijden.’

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.