• blad nr 10
  • 26-5-2012
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Ontslagen passend onderwijs wel/niet van de baan

Ontslagen vanwege de bezuiniging op passend onderwijs kunnen worden ingetrokken. Maar veel blijft onzeker voor ambulante begeleiders.

“Ik heb al heel wat mailtjes gekregen van bestuurders die ook niet precies wisten hoe het nu zit”, zegt beleidsmedewerker van de AOb, Hélène Jansen. De bezuiniging op passend onderwijs is van de baan, de wet is één jaar opschoven, maar gaat wel door. Nu de bezuinigingen van 300 miljoen zijn teruggedraaid, hoeven de groepen niet langer groter te worden en kunnen die ontslagen teruggedraaid worden.
Maar wat betekent deze omslag voor de positie van ambulante begeleiders? Minister Marja van Bijsterveldt schrijft de Eerste Kamer dat tot aan 2016/2017 ook de middelen voor ambulante begeleiding besteed moeten worden aan het huidige personeel. Toch blijft het onduidelijk bij wie de ambulante begeleiders tot 2016/2017 dan in dienst zijn.
Volgens Jansen is het juridisch ingewikkeld om de rec’s op te heffen, maar tegelijkertijd een werkgarantie te geven aan de ambulant begeleiders. Jansen: “Ook al is de wet vertraagd dan zullen de rec’s in 2014 worden opgeheven, dat betekent dat hun geld wordt overgeheveld naar de samenwerkingsverbanden. We gaan daar op het ministerie over praten om daar een oplossing voor te vinden. In ieder geval wil de AOb nu dat alle sociale plannen opgeschort en stilgelegd worden en dat de rddf-plaatsingen van de baan zijn.”
Alleen als er afspraken zijn gemaakt over de overname door het nieuwe samenwerkingsverband is er niets aan de hand. Als er voor mensen uit het speciaal onderwijs toch ontslag wordt aangevraagd, zal, volgens Jansen, het Participatiefonds er streng op toezien of dat terecht is, ook wanneer de ‘krimp’ als reden wordt opgegeven. Zo heeft het college van bestuur van het regionaal expertisecentrum Renn4 alle medewerkers een brief gestuurd dat de rddf-plaatsingen voor de scholen drastisch omlaag kunnen. Alleen vanwege de daling van het aantal leerlingen zouden er nog ontslagen kunnen vallen. Voor de rest wordt met smart gewacht op een brief van de minister die opheldering moet geven over de situatie voor de ambulant begeleiders.
Ook de vrijwillige fase van ontslag is stopgezet. Op de website van het Participatiefonds zijn alle details hierover te lezen.

Onderwijstijd
De Eerste Kamer heeft de Wet Onderwijstijd niet controversieel verklaard en gaat het dus wel behandelen. In ieder geval verandert er in 2012/2013 niets aan de vakantieregeling en de urennorm in het voortgezet onderwijs, zo maakte demissionair minister Van Bijsterveldt bekend.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.