• blad nr 16
  • 15-10-2011
  • auteur . Overige 
  • Juridische rubriek

 

Bapo-verlof? Dan geen compensatieverlof.


Annemarie, een 52-jarige leerkracht op een basisschool, gaat een dagdeel in de week bapo-verlof opnemen om haar werkdruk te verminderen. Ze ziet dat het bapo-verlof keurig wordt verwerkt in het normjaartaak-formulier, alleen ziet zij het compensatieverlof niet meer staan. (Dat is het verlof voor teveel gewerkte (les)uren: het aantal uren boven de normjaartaak, of boven de lestaak van 930 klokuren).

Zij vraagt haar werkgever om uitleg. Die werkgever meldt dat zij geen recht meer heeft op compensatieverlof omdat zij nu bapo-verlof opneemt. Annemarie stuurt deze e-mail door naar de AOb met het verzoek na te gaan of dit wel klopt.Dat klopt, meldt de juridische afdeling van de AOb. De bapo-regeling is bedoeld ter vermindering van de werkdruk, en dan is het volgens die regeling niet meer de bedoeling dat er teveel uren wordt gewerkt. En dan hoeft er dus ook niets meer te worden gecompenseerd. Dat betekent dus dat iemand die bapo-verlof opneemt op basis van de bapo-regeling geen compensatieverlof kan opbouwen.

Sterker nog: worden er nieuwe inkomsten gegenereerd (binnen of buiten het onderwijs) dan worden die nieuwe inkomsten gekort op het salaris - dit is de zogenoemde anti-cumulatieregeling. Op deze regel bestaat een uitzondering. Vervangingswerkzaamheden bij de eigen werkgever, op de dag of het dagdeel waarop normaliter het bapo-verlof zou worden opgenomen, zijn toegestaan. De verlofuren moeten dan op een later moment in het jaar (of een volgend schooljaar) alsnog worden opgenomen. De uren kunnen ook worden uitbetaald; er kan salaris worden ontvangen over maximaal een derde deel van het bapo-verlof waarin de vervangingswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Het komt echter ook regelmatig voor dat werknemers met bapo-verlof toch meer uren worden ingeroosterd dan formeel mag op grond van de bapo-regeling. In dat geval is het verstandig in overleg met de werkgever tot een oplossing proberen te komen hoe om te gaan met deze inzet. De AOb kan u hierbij adviseren.

 

Anton Bodegraven, juridische dienst AOb 


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.