• blad nr 16
  • 15-10-2011
  • auteur T. Rolvink 
  • Kleine column

 

Klaag niet


Eind vorige maand sprak de Tweede Kamer met een aantal werkgevers uit het onderwijs. Goed dat volksvertegenwoordigers zich laten informeren, maar de lijst met sprekers was nogal eenzijdig en de boodschap van een aantal sprekers was – zacht uitgedrukt – niet al te sterk.

Dagblad Trouw kopte een dag later dan ook ‘Schoolleiders klagen over slechte leraren’. Vooral in het voortgezet onderwijs is het armoe troef, concludeerde de journalist die bij het gesprek zat. Een rector uit Den Haag kwam met verhalen over een leraar die zich liet uitroosteren omdat hij bij de kapper zat en klaagde over jonge docenten die naast hun werk een leven hebben. ‘Werk is vaak de sluitpost in hun leven’, tekende het dagblad op. Ze buitelden vervolgens over elkaar heen met een waaier aan maatregelen die minister Marja van Bijsterveldt zou moeten nemen, tot aan een auditie voor studenten die leraar willen worden toe.

Het is natuurlijk lekker om te klagen in Den Haag, maar bestuurders moeten eerst bij zichzelf te rade: voer een fatsoenlijk personeelsbeleid en je voorkomt veel problemen. Als ze dat doen, hoeven ze de studenten die warmlopen voor een baan in het onderwijs niet te onderwerpen aan een Idols-achtige auditie. Als scholen met hun docententeam potentiële collega’s zorgvuldig kiezen, krijg je een evenwichtig team. Geen leraar zit te wachten op een collega die niet naar school komt omdat zijn haar niet goed zit.

Dat mensen naast hun werk ook een leven hebben, zal voor een aantal chefjes een lelijke streep door de rekening zijn, maar ook hier geldt: breng eerst eens je huis op orde. De werkdruk is in het voortgezet onderwijs te hoog en de salarissen zijn bescheiden. Aan dat laatste werd gewerkt, maar de afgelopen jaren werd onderwijspersoneel onderworpen aan een nullijn. De extra loonontwikkeling van het vorige kabinet werd daarmee tenietgedaan. Als de klagers dat hadden aangekaart, hadden ze iets kunnen bewerkstelligen in de Kamer.

Maar helaas: er werd geklaagd over dertigers die hun baan voor de klas als bijzaak zien. Ik praat dat niet goed, maar zeg richting werkgevers en overheid: je oogst wat je zaait.

Mensen functioneren beter in een organisatie waarin de werkgever zich inzet voor zijn mensen. Maar een sector die gebukt gaat onder nullijnen en waarin werkgevers de hoge werkdruk negeren en bovendien uit zijn op de vakantiedagen van het personeel, moet beseffen dat ze verkeerde middelen gebruiken om docenten fluitend naar hun werk te krijgen.   


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.